Poniedziałek, 04 marca 202404/03/2024
690 680 960
690 680 960

Alimenty, podział majątku, świadczenie 500+. Czytelnicy pytają, adwokat odpowiada

Publikujemy bezpłatne porady prawne, które za naszym pośrednictwem udziela lubelski adwokat Łukasz Lecyk. Tym razem dotyka on problematyki alimentów, podziału majątku oraz kwestii związanych z 500+ dla obywateli Ukrainy.

Mieszkam w Lublinie. Dobrowolnie płacę alimenty na dziecko. Czy była partnerka może mi założyć sprawę w Sądzie?

Tak, może. Obowiązek rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym o wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci istnieje także wtedy, gdy jeden z rozwodzących się rodziców płaci już dobrowolnie te alimenty. Tak stanowi orzecznictwo Sądu Najwyższego. Dobrowolne świadczenie przez któregokolwiek z rodziców renty alimentacyjnej albo środków utrzymania w naturze choćby w pełni zaspokajało potrzeby dziecka nie zwalnia sądu od stosownego rozstrzygnięcia w wyroku.

Od siebie dodam, że osoba dochodząca alimentów w Sądzie może być niezadowolona z wysokości kwoty przekazywanej dobrowolnie przez osobę zobowiązaną do łożenia na dziecko. W tej sytuacji, Sąd wręcz zmuszony jest rozstrzygnąć jaka kwota będzie adekwatna.

Mam sprawę o podział majątku w Lublinie. Były mąż miał bardzo duże dochody, ukrywał jednak majątek. Jak udowodnić, że ma samochody lub mieszkania (a może nawet kilka mieszkań), które należą do majątku wspólnego? Jak to wykazać?

Zgodnie z przepisem art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Z polskiego na nasze: jeżeli małżonek kupił „na siebie” w trakcie małżeństwa mieszkanie lub samochód, ten składnik majątkowy należy do majątku wspólnego, jest w połowie “nasz”. Chyba, że stronie przeciwnej uda się wykazać, że samochód lub mieszkanie zostało zakupione za pieniądze należące do majątku osobistego.

W przypadku samochodu warto poprosić by Sąd dzielący majątek zwrócił się do CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) z żądaniem udzielenia informacji jakie pojazdy mechaniczne były zarejestrowane na małżonka (właściciel lub współwłaściciel) w dniu ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Jeśli chodzi o mieszkanie, warto wnioskować o to by Sąd zwrócił się do właściwego Starostwa Ewidencji Gruntów i Budynków z żądaniem udziela informacji czy były małżonek w dacie ustanowienia rozdzielności majątkowej był właścicielem nieruchomości w danym powiecie.

Czy dzieciom z Ukrainy przysługuje 500+? Na jakich zasadach?

Tak. Cytuję za stroną zus.pl: „obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje i wypłaca świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw. 500+)”. 500+ przysługuje od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego, w którym wypłaca się świadczenie. Obecny okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2022 r. Kolejny okres świadczeniowy będzie trwać od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Po więcej informacji odsyłam na stronę https://www.zus.pl/-/500-dla-obywateli-ukrainy

(fot. pixabay.com)

Komentarze wyłączone

Z kraju

Polityka i społeczeństwo