Niedziela, 21 lipca 202421/07/2024
690 680 960
690 680 960

Znamy laureatów Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury za 2023 rok

Za nami tegoroczna Gala Kultury, podsumowująca rok działań i wydarzeń w obszarze lubelskiej kultury. Podczas uroczystości, która odbyła się 7 czerwca w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, poznaliśmy laureatów Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury za rok 2023 w czterech kategoriach.

– Jesteśmy w trakcie ważnego procesu ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Podjęliśmy to wyzwanie po raz drugi, będąc świadomymi oraz doceniając rolę, jaką odgrywa kultura w naszym mieście. Wykracza ona poza zwykłą możliwość uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych, czy realizacji własnych pasji twórczych. To jeden z najważniejszych znaków rozpoznawczych Lublina i obszar, który wyróżnia nas na tle innych miast. To wspólny sukces środowiska artystycznego, osób zatrudnionych w miejskich instytucjach kultury, organizacji pozarządowych, urzędników, ale także, co bardzo ważne, środowiska biznesu. Wsparcie płynące z tej strony jest istotnym bodźcem pobudzającym działalność środowiska twórców i animatorów kultury. Gratuluję Laureatom i życzę dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy, jaką Państwo podejmujecie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Tegoroczna edycja wydarzenia była także okazją do spotkania przedstawicielek i przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych, zaangażowanych wspólnie z Miastem Lublin w przygotowanie finałowej aplikacji w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Otrzymali oni z rąk Prezydenta Miasta potwierdzenia dołączenia do Konsorcjum Unii Lubelskich Operatorów Kultury, zawartego w celu przygotowania kluczowych założeń programowych wniosku aplikacyjnego oraz współpracy na rzecz rozwoju kulturalno-społecznego Lublina.

– Gala Kultury to okazja do podziękowania za wkład w tworzenie ciekawej i angażującej oferty kulturalnej. Wyrazem naszego uznania są przyznawane raz do roku Nagrody Miasta Lublin, które trafiają do osób i instytucji zaangażowanych w rozwój oraz promocję lubelskiej kultury. W tym roku wydarzenie stało się także okolicznością do spotkania z osobami, które są aktywnie zaangażowane w starania Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Ich praca ma ogromne znaczenie dla nas i dla całej społeczności Lublina. Wierzymy bowiem, że proces ubiegania się o ten tytuł będzie impulsem do zmian w naszym mieście w wielu dziedzinach jego życia, zaczynając od kultury, poprzez m.in. politykę społeczną po rozwój gospodarki – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

W tym roku Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury trafiła do firmy Strabag Sp. z o. o. za znaczący wpływ na kształtowanie i jakość oferty kulturalnej Lublina oraz stosowanie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu przez finansowe wsparcie cyklu wydarzeń w ramach Festiwalu Wschód Kultury: edycja lubelska – Inne Brzmienia, edycja rzeszowska – Stadion Kultury i edycja białostocka – Inny Wymiar. Doceniono także zainicjowanie przez Spółkę programu #BudujemyKlimatKultury, w ramach którego objęła ona mecenatem 15 wydarzeń artystycznych i instytucji kultury w 12 miastach Polski.

Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury otrzymała Yaryna Posuniak, animatorka kultury, architektka i historyczka sztuki, za znaczące dokonania w zakresie upowszechniania i animacji kultury, w szczególności za stworzenie i prowadzenie miejsca spotkań i dialogu międzykulturowego – Wielokulturowej Biblioteki w Lublinie w Centrum Integracji Baobab, a także za działania na rzecz promocji różnorodności kulturowej i integracji społecznej wspierające wzajemne zrozumienie i budujące więzi w społeczeństwie.

Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin przyznano Zespołowi Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej za wybitne dokonania artystyczne i wyjątkowy wkład w pielęgnowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz pasję i zaangażowanie, dzięki którym tradycje ludowe ożywają i zyskują nowe pokolenia wielbicieli. Nagroda jest także wyrazem wdzięczności za nieoceniony wpływ na życie kulturalne naszego miasta i godne reprezentowanie Lublina w kraju i za granicą.

Nagrodą Miasta Lublin za Całokształt Działalności uhonorowano Zbigniewa Jóźwika, artystę ekslibrisu, grafika, poetę, bibliofila, przyrodnika i polarnika, za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, bogaty i różnorodny dorobek twórczy, niezwykłe zaangażowanie w działalność na rzecz popularyzacji sztuki oraz niestrudzone wspieranie innych twórców na drodze rozwoju ich talentów. Przyznana Nagroda jest również wyrazem uznania za aktywny wpływ na kształtowanie życia kulturalnego naszego miasta oraz godne reprezentowanie Lublina w kraju i za granicą, w szczególności za zainicjowanie i organizację Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego oraz stworzenie cykli graficznych, takich jak „Spitsbergen”, „Stawanie się”, „Osiedla ludzkie”, „Madonny”, „Krzyże” i blisko 100 artykułów na temat grafiki i ekslibrisu.

Laureat Nagrody za Całokształt Działalności otrzymał statuetkę autorstwa prof. Adama Myjaka i 30 tys. zł, laureaci Nagrody Artystycznej i Nagrody za Upowszechnianie kultury otrzymali po 25 tys. zł. Z kolei nagroda dla Mecenasa Kultury ma charakter wyróżnienia honorowego, laureat otrzymał statuetkę autorstwa Bartłomieja Sęczawy. Podczas wydarzenia wręczono także nagrody okolicznościowe oraz medal Unii Lubelskiej i medale Prezydenta Miasta Lublin.

(Źródło: UM Lublin)

Jeden komentarz

  1. Fajna ta pani, ma taką radziecką buzię 🙂

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport