Niedziela, 21 lipca 202421/07/2024
690 680 960
690 680 960

Zmiany w programie badań prenatalnych finansowanych przez NFZ

Program badań prenatalnych pozwala określić ryzyko wystąpienia wad płodu oraz ich wczesną diagnostykę. To umożliwia podjęcie leczenia nawet w czasie ciąży. Po zmianach w programie takie badania może zrobić każda ciężarna kobieta, bez względu na wiek.

W ostatnich latach wzrasta systematycznie w Polsce średni wiek kobiet rodzących. Późne ciąże stanowią dziś 8-10% ogólnej liczby porodów. Niestety powyżej 35. roku życia wzrasta znacząco ryzyko wystąpienia patologii płodu, a każdy taki przypadek wymaga sprawdzenia za pomocą badań genetycznych. Część z wad możliwa jest do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr). W przypadku, gdy nastąpi podejrzenie wady, wskazane są dalsze badania.

W środę weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Zniosło ono kryterium wieku kobiety przy kwalifikacji do udziału w programie badań prenatalnych. Dzięki temu, program badań prenatalnych pozwala kobietom na wczesną diagnostykę, bez względu na ich wiek. Do włączenia do programu badań prenatalnych potrzebne jest skierowanie wystawione przez lekarza, który prowadzi ciążę.

Badania w ramach programu

W poradni, która realizuje program badań prenatalnych, pacjentka przejdzie nieinwazyjne badanie diagnostyczne:
– genetyczne USG płodu w 11/14 tygodniu ciąży
– badanie biochemiczne – oznaczenie w surowicy krwi w 11/14 tygodniu ciąży
– USG płodu w 18/22 tygodniu ciąży

Na podstawie wyników tych badań lekarz podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania. Jeśli to będzie potrzebne, skieruje pacjentkę na dalsze badania inwazyjne:
– pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji,
– biopsji trofoblastu
– lub kordocentezy pod kontrolą USG).

– Przeprowadzenie badań inwazyjnych jest uzależnione od zgody pacjentki. W województwie lubelskim jest 9 poradni, które realizują program badań prenatalnych – mówi Paweł Piróg, dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego.

Lista tych placówek, z adresami i numerami telefonów jest dostępna na stronie lubelskiego OW NFZ
(https://www.nfz-lublin.pl/program_badan_prenatalnych).

– W poprzednich trzech latach, w naszym województwie każdego roku około 3000 kobiet korzystało z badań prenatalnych w ramach tego programu. Po zmianach z badań będzie mogło skorzystać jeszcze więcej pań – dodaje dyrektor Piróg.

(Źródło: NFZ)

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport