Wtorek, 23 kwietnia 202423/04/2024
690 680 960
690 680 960

Węgiel się kiedyś skończy. Bogdanka już szykuje się do rozwoju w innych kierunkach

Wytwarzanie energii, jej magazynowanie, recykling odpadów, a także poszukiwanie i wydobycie surowców krytycznych – to kierunki, w jakich ma działać Bogdanka. Spółka podkreśla, że dziś stanowi synonim stabilności i rozwoju oraz chce być liderem regionu przez kolejne 40 lat.

W środę spółka Lubelski Węgiel Bogdanka przedstawiła nową strategię, która wytycza kluczowe kierunki rozwoju i transformacji dla kopalni na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku. Od dłuższego czasu władze spółki wskazywały, że wraz ze stopniowym odchodzeniem przez nasz kraj od węgla, będzie ona działać w innych obszarach surowcowych. Dlatego też założono stworzenie innowacyjnego koncernu multisurowcowego napędzającego zieloną transformację oraz zabezpieczającego rozwój gospodarczy Lubelszczyzny.

Nowa strategia Lubelskiego Węgla Bogdanka opiera się na 5 filarach. Pierwszy z nich to silny węglowy fundament, w ramach którego Bogdanka pozostaje liderem efektywności w wydobyciu węgla do końca istnienia kopalni. Cztery pozostałe to: Koncern Multisurowcowy, Gwarant Zrównoważonej Energii, Zielona Transformacja oraz Przyszłość Lubelszczyzny. Oczywiście, do tego niezbędne są inwestycje. W ciągu najbliższych 8 lat na ten cel ma być przeznaczone 8,6 mld zł, z czego niemal połowa dotyczyć będzie nowych obszarów działalności. Środki mają zostać pozyskane m.in. poprzez utrzymania wysokiego poziomu produkcji.

– Chcemy, aby tu na Lubelszczyźnie w najbliższych latach powstał silny koncern multisurowcowy, dzięki któremu Bogdanka pozostanie motorem napędowym regionu przez kolejne 40 lat. Nasza nowa strategia jest przede wszystkim odpowiedzą na wyzwania, które stawia szeroko pojęta transformacja energetyczna. Chcemy w naturalny sposób wykorzystać to, że jesteśmy liderem efektywności w produkcji węgla. Ten fundament pozwoli nam na sfinansowanie naszych projektów transformacyjnych. Nasze kompetencje wydobywcze wykorzystamy po to, aby zdywersyfikować działalność Bogdanki w kierunku wydobycia surowców krytycznych nie tylko w regionie, ale również w Polsce. Poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, Bogdanka stanie się także gwarantem dostaw zrównoważonej energii, zarówno na potrzeby własne, jak i całego regionu – mówi Kasjan Wyligała prezes zarządu LW Bogdanka.

Bogdanka zapewnia, że w swojej działalności poszczególne działania będą realizowane z poszanowaniem i troską o środowisko naturalne. Do tego dochodzić ma troska o rozwój regionu i dbałość o ludzi. Władze kopalni od lat bowiem podkreślają, że jej siłą oraz naszym największym kapitałem są ludzie. Dlatego też strategia wskazuje również, aby było to miejsce do pracy dla kolejnych pokoleń mieszkańców Lubelszczyzny.

– Strategiczna rola Bogdanki powoduje, że Spółka jest gwarantem bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej nie tylko dla regionu, ale także dla Polski centralnej i wschodniej. Pomimo tego, że jesteśmy liderem wśród wszystkich polskich spółek węglowych, niemniej wciąż pracujemy nad optymalizacją naszej efektywności operacyjnej. Stale dbamy o to aby wzmacniać efektywność i rentowność naszego core-biznesu. Dzięki temu będziemy mieć stabilne finansowanie dla zaplanowanych inicjatyw strategicznych. W dalszym ciągu będziemy inwestować w innowacyjne rozwiązania, w szczególności w zakresie monitoringu górotworu, poprawy bezpieczeństwa i ergonomii pracy oraz inteligentnych systemów zarządzania kopalnią. Przepływy pieniężne pozwolą nam na realizację Inicjatyw Strategicznych przy stałym monitoringu dostępnych mechanizmów wsparcia, jak również pozostanie spółką dywidendową z wypłatą do 50% zysku netto spółki tak jak ma to miejsce obecnie. Szacujemy, że skumulowane przychody Spółki do 2040 roku wyniosą niemal 100 mld zł – powiedział Artur Wasilewski zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno – finansowych LW Bogdanka.

Bogdanka ocenia, że prawie 20 mld zł wygenerują obszary związane z produkcją, instalacją oraz recyklingiem komponentów OZE. Chodzi o perspektywę roku 2049, która powoduje, że w tej chwili w Polsce nie ma planów dotyczących inwestycji w nowe jednostki wytwórcze oparte na węglu. Dla Bogdanki wymusza to konieczność poszukiwania nowych, pozawęglowych źródeł dochodu. Dariusz Dumkiewicz – zastępca prezesa zarządu ds. handlu i inwestycji LW Bogdanka wskazuje, że biorąc pod uwagę fakt, iż w naszym kraju wciąż ok. 70% energii pochodzi z węgla, należy przyjąć, że tylko odnawialne źródła energii dużej skali mogą spowodować istotną zmianę miksu energetycznego i znaczne obniżenie emisyjności polskiej gospodarki w relatywnie nieodległej perspektywie czasowej. Dlatego też inwestycje w instalacje OZE, czyli wiatraki, farmy fotowoltaiczne i magazyny energii mają stanowić jeden z istotnych nowych filarów rozwoju firmy.

Jest to jednocześnie cały łańcuch wartości – od produkcji komponentów, poprzez wytwarzanie energii, jej magazynowanie oraz recykling odpadów z fotowoltaiki i baterii elektrycznych. Strategia zakłada, że obszary związane z produkcją, instalacją oraz recyklingiem komponentów OZE wygenerują do 2040 roku spółce blisko 20 mld zł przychodów. Rozwój OZE zaplanowano w kilku etapach. Niebawem w pobliżu Bogdanki uruchomiona zostanie farma fotowoltaiczna o mocy 3MW, natomiast procesy przetargowe na kolejne 27MW zostały już uruchomione. Celem jest zaspokojenie do 2030 roku 10% rocznej konsumpcji energii elektrycznej województwa lubelskiego.

Nie oznacza to jednak, że Bogdanka zamierza odchodzić od wydobycia. Doświadczenie, jakie posiada, kopalnia chce wykorzystać w rosnącym potencjale rynku surowców, w szczególności surowców krytycznych. Dlatego też w najbliższych latach przeznaczy 50 mln złotych na prace eksploracyjne, odwierty rozpoznawcze i inne prace, które pozwolą jej dojść do decyzji inwestycyjnej. Obecnie po analizach eksperckich w tym zakresie Bogdanka zidentyfikowała wstępnie 11 surowców i ponad 20 potencjalnych lokalizacji, które
będzie poddawać zaawansowanym analizom.

Jednocześnie spółka planuje również utworzenie Funduszu, który będzie inwestował w projekty nowych technologii związanych
z jej obecną i przyszłą działalnością. Dodatkowo chce wykorzystać potencjał intelektualny lubelskich uczelni i przedsiębiorców.

– Nowa strategia Bogdanki nie skupia się tylko na „tu i teraz”. Zachowanie miejsc pracy i potencjału gospodarczego w regionie – to istota naszego planu w kontekście przyszłości załogi i całego regionu środkowo-wschodniej Polski. Chcemy to robić mądrze, poprzez dywersyfikację działalności, akwizycje, projekty rozwojowe. Chcemy tworzyć w przyszłości stabilne miejsca pracy w regionie. W ramach nowej strategii uruchomimy programy zmierzające do pozyskania i utrzymania naszych najlepszych pracowników. Ale równolegle wdrażać będziemy nowe działania, tak ważne dla każdej kopalni, czyli inwestycje mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy. Chcemy wdrożyć programy przebranżowienia, które pozwolą na sukcesywne i przyjazne przygotowywanie pracowników na odległe, ale nieuchronnie zbliżające się zamknięcie kopalni węgla kamiennego – mówi Adam Partyka zastępca prezesa zarządu ds. społecznych
i pracowniczych LW Bogdanka.

Priorytetem w nowej strategii będzie dla Bogdanki również wdrożenie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i zagadnień ESG w ramach całego łańcucha wartości. Celem jest także utrzymanie stabilnego poziomu zatrudnienia w działalności podstawowej do 2042 roku, na dziś to jest niemal 5 tyś osób. Spółka podkreśla, że dziś stanowi synonim stabilności i rozwoju, dlatego też nowa strategia jest skuteczną odpowiedzią na wyzwania naszych czasów i pozwoli Bogdance być liderem regionu przez kolejne 40 lat.

(fot. LW Bogdanka)

10 komentarzy

  1. Może jak przyleci kapelan bogdanki i pokropi panele PV to zwiększy wolumen zyskanej energii :D:D

  2. redakcja gdzie info o dzisiejszym wypadku przy wjeździe na kopalnie w bodance?

    • Już dawno nikogo tutaj nie obchodzą takie drobiazgi jak utrudnienia w ruchu. Janosi,ka se włącz. Tu wybory zbliżają się wielkimi krokami, trzeba szczuć na Kaczorów. A tymczasem C/WK Bogdanki 0,4 – pozdro dla kumatych.

  3. … skończy sie wyngiel to będzie można sztolnie na zaręczyny a może i wesela wynajmować

  4. A Maliniak opowiadał że polska ma węgla na 200 lat a bogdanka się już szykuje – na co ??

  5. Przecież nie za kompetencje

    Kasjan to kolega złotego dziecka PiS z Janowa Lubelskiego.

  6. O! Smutne zdjęcie zniknęło razem z moim komentarzem! jednak jakaś moc jest ze mnom. Ha ha ha.

Dodaj komentarz

Z kraju