Piątek, 12 kwietnia 202412/04/2024
690 680 960
690 680 960

W Bogdance podpisano porozumienia w sprawie Łęczyńskiego Klastra Energii (zdjęcia)

Zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w lokalnym bilansie energetycznym, wspieranie lokalnego rozwoju przedsiębiorstw cechujących się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w procesie optymalizowania kosztów oraz zmniejszania ich śladu węglowego to jedne z głównych celów działalności powołanego w piątek 17 lutego 2023 roku Łęczyńskiego Klastra Energii. Porozumienie w tej sprawie podpisano w siedzibie lidera – Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Członkom Klastra przyświeca idea rozwoju energetyki rozproszonej, służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, przy optymalnych warunkach organizacyjnych, prawnych i finansowych.

– Przed jednostkami samorządowymi pojawiają się wyzwania podobne do tych, które ma przed sobą biznes – wsparcie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz inwestycje na rzecz adaptacji do zmian klimatu i dostępność czystej, tańszej energii są jednymi z głównych. Jako lider efektywności w biznesie stawiamy na rozwiązania pozwalające łączyć optymalizację kosztową i produkcyjną z pozytywnym wpływem na środowisko. Energia z OZE pozwoli zarówno Spółce, jak i jej partnerom w Klastrze, na zredukowanie emisyjności, ale i stymulowanie rozwoju regionalnego. Bowiem w dalszej perspektywie czasowej energia z OZE, jej magazynowanie czy sama produkcja komponentów stwarzają szansę na kreowanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Lubelszczyzny. Cieszy nas ogromne merytoryczne zaangażowanie naszych interesariuszy, z którymi stworzyliśmy strategię dla Klastra na najbliższe lata – mowa tu zarówno o przedstawicielach samorządów, jak i Politechnice Lubelskiej oraz Krajowej Izbie Klastrów Energii, najbardziej doświadczonym podmiocie współpracującym przy zakładaniu większości klastrów w Polsce. Warto wspomnieć, że Rada Naukowa przy Lubelskim Węglu Bogdanka wydała pozytywną rekomendację dla strategii, podkreślając rolę energetyki odnawialnej dla wysiłków na rzecz ograniczania zmian klimatu – powiedział prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka Kasjan Wyligała.

Członkiem założycielem Łęczyńskiego Klastra Energii został Lubelski Węgiel Bogdanka, a funkcję koordynatora objęła spółka Łęczyńska Energetyka, której zadaniem będzie m.in. integrowanie jednostek samorządu terytorialnego i Bogdanki. Oprócz nich sygnatariuszami porozumienia zostały: Politechnika Lubelska, Powiat Łęczyński, oraz gminy: Łęczna, Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów i Spiczyn.

– Pierwszy etap to inwestycje których celem jest zaspokojenie potrzeb energetycznych przez wytwórców w ramach klastra energii. Docelowo chcemy, aby ważnym elementem strategii Bogdanki, opartej na dywersyfikacji, było generowanie wartości ekonomicznej poprzez produkcję energii z OZE. Klaster zrzesza naszych wieloletnich partnerów – gminy górnicze, które opracowały i wdrażają strategię rozwoju ponadlokalnego Zielone Zagłębie, a dzięki stałemu zacieśnianiu współpracy sąsiadujących ze sobą gmin z Powiatem i największym pracodawcą w Regionie zapewniamy spójność i ciągłość realizowanych inwestycji a także wspólny kierunek rozwoju – powiedział wiceprezes zarządu ds. handlu i inwestycji Lubelskiego Węgla Bogdanka Dariusz Dumkiewicz.

Ideą Klastra jest również wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz poprawa konkurencyjności podmiotów tworzących Klaster, a także wykreowanie regionu jako otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe, generowane przez sektor energetyki tradycyjnej, lokalny przemysł i transport, co istotnie wpłynie na poprawę zdrowia i życia lokalnych mieszkańców i zrównoważony rozwój gmin i innych podmiotów wchodzących w skład Klastra.

– W działania Klastra doskonale wpisują się zarówno badania naukowe prowadzone na Politechnice Lubelskiej w zakresie energetyki rozproszonej i odnawialnej, jak również kierunki studiów, chociażby inżynieria odnawialnych źródeł energii czy planowany kierunek energetyka. Jako jedyna uczelnia techniczna w regionie, dysponujemy specjalistyczną wiedzą, nowoczesną bazą laboratoryjną oraz instrumentami wsparcia innowacyjności i transferu technologii. Dzięki temu będziemy dla lokalnych społeczności doskonałym zapleczem naukowym, wykorzystującym swój potencjał do rozwoju naszej gospodarki – powiedział Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater.

– Klaster ułatwi dostęp zarówno samorządowi jak i mieszkańcom do odnawialnych źródeł energii, a także stanie się dobrym źródłem możliwości oszczędzania w zakresie energetycznym jednostek. Współdziałanie samorządów w ramach inicjatywy klastrowej przyspieszy tempo rozwoju terenów naszego powiatu – powiedział Krzysztof Niewiadomski Starosta Łęczyński.

– Cieszymy się, że jako Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE mogliśmy wziąć udział w takim projekcie. Zdecydowanie potrzeba takich liderów jak Bogdanka aby kreować nową polską energetykę, lokalny rynek energii oparty o klaster energii. To nie tylko klaster energii, ale szereg innych inicjatyw może być prowadzonych pod egidą Bogdanki. Mamy nadzieję, że samorządy pójdą za tym przykładem, i że ten Łęczyński Klaster Energii będzie modelowy – powiedział Tomasz Drzał dyrektor zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. to lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniający się na tle branży nowoczesnością i efektywnością wydobycia.

Od czerwca 2009 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W sierpniu 2022 roku Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. powrócił do notowań w Indeksie WIG-ESG.

Od października 2015 roku Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea, wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, zarządzającego pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta.

W Bogdance podpisano porozumienia w sprawie Łęczyńskiego Klastra Energii (zdjęcia)

W Bogdance podpisano porozumienia w sprawie Łęczyńskiego Klastra Energii (zdjęcia)

(fot. mat. prasowe)

8 komentarzy

  1. Kolejne przed wyborcze bzdury

  2. Picuś glancuś. Szkoda tej kopalni, długo się udawało.

  3. Nigdy więcej rządów PO PSL chcieli likwidacji kopalń węgla w Polsce.

  4. Czego pis się nie dotknie to sp…….., to samo czeka Bogdankę z tym nowym pseudoprezesem

  5. Zdruzgotany ...

    Żenujący spektakl klauna, który przypadkiem znalazł się na stołku prezesa …, jak on może patrzeć w lustro, nie ma pojęcia o tej kopalni, o branży, zapewne nie rozumie pojęć, jakie tam się stosuje … Wstyd …

  6. Za to ty wiesz najlepiej co za buc.

  7. Jacy zadowoleni i szczęśliwi, władcy świata i połowy podwórka.

Wiadomości z info112