Sobota, 18 maja 202418/05/2024
690 680 960
690 680 960

Ustawa o dodatku węglowym podpisana przez prezydenta

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku będą mogły być składane do dnia 30 listopada 2022 r., na piśmie lub drogą elektroniczną, do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek będzie wypłacany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który w tym celu w 2022 r. będzie zasilony kwotami pochodzącymi z wypłat z zysku NBP.

Ustawa przewiduje przepisy zwalniające wypłatę dodatku węglowego od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłącza dodatek spod egzekucji administracyjnej i cywilnej oraz wprowadza przepisy skutkujące nieuwzględnianiem wysokości tego dodatku przy ustalaniu kryterium dochodowego przyznania osobom fizycznym określonych świadczeń socjalnych. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(fot. KPRP\Maciej Biedrzycki)

26 komentarzy

  1. No i gitara, sukces okrzyknięty!!! Tera gawiedź się cieszy, bo wyngiel bedzie. Słyszelista, że w Jaworznie jeden blok wyłączyli, bo został uszkodzony?

    • Precycyjnie rzecz ujmując, zapchany syfem z węgla złej jakości a potem? a potem wysadzony w powietrze przez geniuszy z nadania PiS – tak go chcieli oczyścić…

  2. … dobrą drogą kroczy nasza partia jedynie słuszna … już byliśmy nad przepaścią , ale teraz damy krok naprzód !

  3. Brawo panie prezydencie.

  4. Precz z unią europejską.