Czwartek, 29 lutego 202429/02/2024
690 680 960
690 680 960

Uroczystości barbórkowe w kopalni Bogdanka (zdjęcia)

W sobotę odbyły się obchody Dnia Górnika zorganizowane w lubelskiej kopalni Bogdanka. Podczas uroczystości barbórkowych zasłużonym górnikom wręczono złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę. Nadano także stopnie górnicze, kordziki oraz honorowe kryki.

– Pragnę serdecznie pogratulować osobistego sukcesu zawodowego wszystkim, którzy zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi oraz podziękować całej rodzinie górniczej za rolę, jaką pełni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w skali województwa lubelskiego i całego kraju – podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas uroczystości zorganizowanych z okazji Dnia Górnika w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.

30 listopada minęło 40 lat od wydobycia pierwszej tony węgla z „Bogdanki”. Tegoroczne uroczystości barbórkowe są więc dla braci górniczej wyjątkowe. Podczas dwudniowych obchodów, blisko 270 osób zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi. Ponadto, nadano 17 stopni górniczych, wręczono po 80 honorowych szpad górniczych i kordzików oraz 5 kryk. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich, którzy odeszli na wieczną szychtę.

Dyplom uznania od wojewody lubelskiego

Wojewoda lubelski Lech Sprawka uhonorował Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. dyplomem uznania z medalem za nieoceniony wkład w rozwój gospodarki narodowej, godną uznania działalność w sektorze wydobywczym węgla kamiennego, uzyskanie pozycji niekwestionowanego lidera rynku, realizowanie planów inwestycyjnych obejmujących budowę nowych wyrobisk oraz modernizację już istniejących, wdrażanie innowacyjnych, nowoczesnych i efektywnych działań na rzecz produkcji węgla w Polsce, wzorowe standardy dotyczące bezpieczeństwa pracy, a także za dbałość o ochronę środowiska, odpowiedzialną postawę, trud i zaangażowanie w obliczu wyzwań ekonomicznych i technicznych, wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących dobru wspólnemu oraz promowaniu województwa lubelskiego w kraju.

Przedstawiciele rządu i Kościoła obecni na uroczystości

Wyrazy uznania górnikom za ich ciężką pracę przekazali także obecni na uroczystościach m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń, szef gabinetu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal, prezes zarządu Enea Paweł Majewski, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, abp Stanisław Budzik, a także za pośrednictwem listu – marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

– Jesteśmy świadomi, że zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej, węgiel od nas jest niezbędny dla polskiej gospodarki i to nad jego wydobyciem i dostarczeniem do naszych odbiorców skupiamy się przede wszystkim. Z poczuciem odwagi i wiary patrzymy w przyszłość, chodź ta, z uwagi na politykę klimatyczną Unii Europejskiej nakierunkowana na dekarbonizacje nie wydaje się przyjazna. Mimo to my walkę o swoje, o Bogdankę mamy zapisane w genach, Mamy przygotowane programy i plany działań na przyszłość, które będą współtworzyć dalszy rozwój kopalni – podkreślał p.o. prezesa zarządu Artur Wasilewski.

Obecny na uroczystości minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że w Bogdance przez 40 lat były i wielkie kryzysy, i ogromne wyzwania, i lata wielkich sukcesów, maksymalnego wydobycia i rekordowego zatrudnienia. Obecna sytuacja w energetyce jest impulsem do zmiany myślenia o perspektywach rozwoju przemysłu wydobywczego. Kryzys gospodarczy powoduje, że musimy zmienić myślenie o nowych perspektywach rozwojowych górnictwa węgla kamiennego, tu na Lubelszczyźnie i w Polsce. Wszystkim górnikom i ich rodzinom przekazał życzenia: Życzę wytchnienia i odpoczynku. Niech św. Barbara ma Was w opiece. Szczęść Boże!

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Kopalnia w Bogdance jest czarną perłą polskiego górnictwa i gospodarki Lubelszczyzny. Swoją pozycję rynkową zawdzięcza celnym strategiom, wprowadzanym innowacjom, a przede wszystkim pracownikom, którzy z ogromnym trudem pracowali na sukces przedsiębiorstwa.

Kopalnia działa od 39 lat i zatrudnia ponad 7 tys. osób. Jest nazywana kopalnią inteligentnych rozwiązań i uznawana za jedną z najnowocześniejszych w Europie. Bogdanka jest obecnie najbardziej dochodową kopalnią węgla kamiennego w Polsce.

(fot. LUW\MEiN\źródło LUW)

18 komentarzy

  1. A po drugie kopalnie tworzyli w większości ludzie ze śląska więc im i ich potomkom trochę ubliżasz a co do cebularzy to w tamtych czasach w Lublinie większość to żydzi byli

  2. Ładnie się odznaczają. Szkoda, że zapomnieli o sednie tej uroczystości czyli o górnikach. Same tuzy nagrody i gadżety sobie na wzajem wręczając pokazują gdzie w tym wszystkim jest zwykły człowiek- górnik. Górniczej Braci życzę zdrowia i tyle samo wyjazdów co i zjazdów. Szczęść Boże.

Z kraju

Polityka i społeczeństwo