Niedziela, 21 lipca 202421/07/2024
690 680 960
690 680 960

Uczniowie będą poznawać bogactwo przyrodnicze Lubelszczyzny. Zajęcia ruszą jeszcze w tym miesiącu

W piątek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego miało miejsce podpisanie umów na organizację „Plenerów Edukacyjnych”. To już czwarta edycja tej inicjatywy, dzięki której dzieci i młodzież z naszego regionu poznają perełki natury Lubelszczyzny. Realizacja projektów rozpocznie się 17 czerwca i potrwa do 29 września.

Podpisane zostały umowy na realizację plenerów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz średnich z naszego regionu. Chodzi o zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zajęcia odbywać się będą na łonie natury, a konkretnie na terenie Poleskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz parków krajobrazowych, a także na obszarach chronionego krajobrazu i w wybranych rezerwatach przyrody.

Całość ma polegać na edukacji ekologicznej uczniów ze szczególnym akcentem na przekaz wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego regionu lubelskiego oraz form jego ochrony. Do tego dochodzi kształtowanie odpowiednich postaw wobec szans i zagrożeń współczesnego środowiska naturalnego. Jak podkreślono, edukacja ekologiczna stanowi jeden z priorytetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, stąd też pomysł na tego typu zajęcia.

– „Plenery edukacyjne” mają pokazywać, że należy dbać o przyrodę i właściwie zachowywać się w obszarach chronionych. Tymi zajęciami na łonie przyrody wskazane zostanie dzieciom i młodzieży, jak należy zachować się w naszych pięknych zasobach środowiskowych. Zajęcia prowadzone są z pasją, co jest niezwykle ważne – mówił wicemarszałek Marek Wojciechowski.

W programie zajęć mają być m.in. plenerowe warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej, w tym: przyrodo- i krajoznawstwa oraz ochrony środowiska a także spacer lub wycieczka z przewodnikiem po przynajmniej jednym terenie chronionym. O realizację projektu starało się 21 podmiotów, dotacje w wysokości od 5,7 do 30 tys. zł przyznano 13 z nich.

Plenery edukacyjne zrealizują: Stowarzyszenie Cichosz, Fundacja Pszczoły i Drzewa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka, Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóźnie, Stowarzyszenie Być Bliżej, Fundacja Honesty, Stowarzyszenie Przeszłość–Przyszłości, Fundacja „Obok Nas”, Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, Spółdzielnia Socjalna Nowy Pomysł, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE, Stowarzyszenie Czajnia oraz Stowarzyszenie Sąsiedzi „Po sąsiedzku”.

Wnioskodawcy zaplanowali uczestnictwo dzieci i młodzieży szkolnej z całego województwa lub tylko z wybranych lokalizacji. W części wniosków znalazły się więc deklaracje rekrutacji małych adresatów z konkretnych powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego, puławskiego, lubartowskiego, kraśnickiego, janowskiego czy zamojskiego, jak również z konkretnych gmin, jak Milanów, Sosnówka, Tarnawatka, Niemce, Kazimierz Dolny, Janowiec, Wąwolnica, Adamów, Łaszczów czy Ludwin. W trzech przypadkach oferenci zadeklarowali uczestnictwo osób z niepełnosprawnością.

W ofertach najczęściej, bo aż po dziesięć razy, wnioskodawcy zapowiadali realizację zajęć m.in. w Poleskim i Roztoczańskim Parku Narodowym. W tym roku warsztaty miałyby się także odbywać na terenie parków krajobrazowych: Kazimierskiego (3 razy), Kozłowieckiego (2 razy), Chełmskiego, Puszczy Solskiej (2 razy), Lasy Janowskie (2 razy) oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi”.

Różnorodność dotyczy nie tylko miejsc, ale i form organizacji „plenerów”. W przeważającej liczbie przypadków oferenci zaproponowali cykl jednodniowych wycieczek, jednak wśród konkursowych propozycji znalazły się też dwu- lub trzydniowe wyjazdy, połączone np. ze spływem kajakowym, rejsem ornitologicznym po Wiśle, konkursami i quizami wiedzy, grami terenowymi lub ogniskiem.

4 komentarze

  1. Nic dziwne, że dzieci trzeba wywozić poza miasto by drzewo zobaczyły. Na nowych osiedlach tylko parkingi, i wszystko zastawione samochodami. Na terenie szkoły też parkingi zamiast boisk, czy terenów zielonych.
    Dziwi jeszcze tylko to, że na terenie szkoły jakieś dziecko nie zostało rozjechane.

  2. Przestań smrodzić i się przewietrz.

  3. Zamiast siedzieć w eurokołchozowej szkole i uczyć się o nowych płciach oraz zboczeniach,to będą jakieś robactwo i roślinki oglądać.

  4. Dotacje decyzją pisu i oczywiście kościół beneficjentem.

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport