Środa, 17 kwietnia 202417/04/2024
690 680 960
690 680 960

Strażacy z Brzostówki otrzymali zestaw ratownictwa przedlekarskiego (zdjęcia)

Strażacy z OSP w Brzostówce w powiecie lubartowskim kilka dni temu otrzymali zestaw ratownictwa przedlekarskiego. Tak ważny element wyposażenia druhów został przekazany przez przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do uroczystego przekazania zestawu ratownictwa przedlekarskiego doszło w miniony wtorek w Brzostówce w powiecie lubartowskim. Strażacy z lokalnego OSP z rąk przedstawiciel KRUS odebrali niezbędny sprzęt w postaci torby ratowniczej, dzięki której wspierane będą prowadzone przez jednostkę działania ratowniczo – gaśnicze.

Przekazany dar jest wyrazem współpracy OSP i KRUS prowadzącej do wdrażaniu systemu ratownictwa przedlekarskiego na terenach wiejskich. Jednocześnie podpisano porozumienie, na mocy którego Ochotnicza Straż Pożarna zobowiązuje się do przesyłania informacji na temat liczby akcji ratowniczych z wykorzystaniem przekazanego sprzętu, w których poszkodowani byli rolnicy.

Strażacy zostali zobowiązani również do doposażenia otrzymanego zestawu w pozostały ekwipunek. Dotyczy to przede wszystkim noszy typu deska oraz zestawu do tlenoterapii. Zestawy ratownictwa przedlekarskiego przeznaczone są dla przeszkolonych strażaków-ratowników. W jego skład wchodzą m. in.: materiały opatrunkowe, worki resuscytacyjne, kołnierz ortopedyczny, opatrunki hydrożelowe, koc termiczny, rurki ustno-gardłowe, nożyczki ratownicze i latarka.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako instytucja zabezpieczenia społecznego rolników od 20 lat wspiera rozwój ratownictwa przedlekarskiego na obszarach wiejskich w ramach porozumienia zawartego z Zarządem Głównym Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Celem tej współpracy jest ograniczenia skutków wypadków, w tym wypadków przy pracy rolniczej, a także prowadzenie wspólnie działań na rzecz bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia mieszkańców wsi. Zestaw ratownictwa przedlekarskiego może otrzymać jednostka OSP, która złoży wniosek do odpowiedniego dla terenu swojego działania Oddziału Regionalnego KRUS wraz z opinią z Zarządów Oddziałów Gminnych, Powiatowych lub Wojewódzkich Związku OSP RP oraz zaświadczeniem, że jej druhowie zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Strażacy z Brzostówki otrzymali zestaw ratownictwa przedlekarskiego (zdjęcia)

Strażacy z Brzostówki otrzymali zestaw ratownictwa przedlekarskiego (zdjęcia)

Strażacy z Brzostówki otrzymali zestaw ratownictwa przedlekarskiego (zdjęcia)

Strażacy z Brzostówki otrzymali zestaw ratownictwa przedlekarskiego (zdjęcia)

Strażacy z Brzostówki otrzymali zestaw ratownictwa przedlekarskiego (zdjęcia)

Strażacy z Brzostówki otrzymali zestaw ratownictwa przedlekarskiego (zdjęcia)

Strażacy z Brzostówki otrzymali zestaw ratownictwa przedlekarskiego (zdjęcia)

Strażacy z Brzostówki otrzymali zestaw ratownictwa przedlekarskiego (zdjęcia)

Strażacy z Brzostówki otrzymali zestaw ratownictwa przedlekarskiego (zdjęcia)

Strażacy z Brzostówki otrzymali zestaw ratownictwa przedlekarskiego (zdjęcia)

Strażacy z Brzostówki otrzymali zestaw ratownictwa przedlekarskiego (zdjęcia)

(fot. nadesłane)

5 komentarzy

  1. W końcu straż będzie mogła odbierać porody.

  2. Ten krawaciarz wczuty, jakby przekazywał nowy wóz. Widzę, że pomagać po cichu już nie wypada.

  3. Torba przekazywana z takim namaszczeniem jak traktor na weselu ministra…

  4. W ustawie o państwowym ratownictwie medycznym nie istnieje takie pojęcie jak ratownictwo przedlekarskie…

  5. Tę torebkę to było do paczkomatu wysłać, a nie robić aferę. Koszt transportu i imprezy większy od wartości daru, to o co tu chodzi?

Z kraju