Wtorek, 05 marca 202405/03/2024
690 680 960
690 680 960

Stopy procentowe w górę. Co to oznacza dla spłacających kredyty?

Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 października podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%. Nie jest to dobra informacja dla osób spłacających kredyty hipoteczne.

Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP: ▪ stopa lombardowa 1,00%; ▪ stopa depozytowa 0,00%; ▪ stopa redyskontowa weksli 0,51%; ▪ stopa dyskontowa weksli 0,52%. Jednocześnie Rada podjęła decyzję o podwyższeniu podstawowej stopy rezerwy
obowiązkowej z 0,5% do 2,0%. Zmiany wchodzą od jutra, czyli 7 października.

– W gospodarce światowej trwa ożywienie aktywności gospodarczej, choć obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost zachorowań wraz z ograniczeniami podażowymi na niektórych rynkach przyczynił się do osłabienia dynamiki aktywności w części gospodarek w III kw. Ceny surowców na rynkach światowych – w szczególności gazu ziemnego, a także ropy naftowej i części surowców rolnych – istotnie wzrosły w ostatnim okresie i są znacznie wyższe niż przed rokiem. Wraz z ograniczeniami podażowymi na niektórych rynkach i silnym wzrostem cen transportu międzynarodowego przyczyniło się to w ostatnich miesiącach do istotnego wzrostu inflacji w wielu gospodarkach. Mimo to
główne banki centralne utrzymują niskie stopy procentowe oraz prowadzą skup aktywów – informuje Rady Polityki Pieniężnej.

Inflacja w Polsce według szybkiego szacunku GUS wzrosła we wrześniu br. do 5,8% w ujęciu rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,6%.

– Podwyższona inflacja wynika w głównej mierze z oddziaływania czynników niezależnych od krajowej polityki pieniężnej, w tym wyższych niż przed rokiem cen surowców energetycznych i żywnościowych na rynkach światowych, wcześniejszych podwyżek cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci oraz globalnych zaburzeń w transporcie i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Dodatnio na dynamikę cen oddziałuje także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost dochodów gospodarstw domowych – informuje RPP.

Niestety w ostatnim czasie obserwowany jest wzrost cen surowców, w tym również energetycznych i rolnych. Trend ten może nadal podbijać dynamikę cen w kolejnych kwartałach. W sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano.

– Dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP. Jednocześnie NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w Założeniach polityki pieniężnej. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych – dodaje RPP.

Co to oznacza dla kredytobiorców?

Najbardziej zmianę odczują osoby spłacające kredyty hipoteczne i będzie ona automatyczna. Ich oprocentowanie jest pochodną stopy procentowej ustalanej przez przed Radę Polityki Pieniężnej oraz marży banków. Banki mają w ofercie kredyty hipoteczne ze zmiennym, stałym i okresowo stałym oprocentowaniem. Te pierwsze wiążą się z największym ryzykiem, ponieważ jeżeli poziom stawki referencyjnej obniża się lub rośnie, bank odpowiednio przelicza oprocentowanie kredytu. Najbezpieczniejsze są kredyty o stałym oprocentowaniu obowiązującym przez cały czas kredytowania.

Zmiana oprocentowania wiąże się ze zmianą stopy WIBOR, która jest powiązana ze stopą referencyjną Narodowego Banku Polskiego. Można zatem z dobrym przybliżeniem powiedzieć, że wzrost stopy referencyjnej NBP przełoży się na podobny wzrost stopy WIBOR, a w konsekwencji wzrost oprocentowania kredytów mieszkaniowych.

Wejdź i sprawdź, jak zmieni się twoja rata – Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego w PLN

Przykładowo przy kwocie kredytu do spłacenia w wysokości 200 tys. zł przy marży 2pp. i okresie spłaty 30 lat, wysokości miesięcznej raty zmieni się o około 40 zł, przy kwocie 450 tys. zł będzie to już niemal 100 złotych. Przy wyższych kredytach do spłaty, raty będą stosunkowo wyższe, np. przy kwocie 600 tys. zł będzie to ponad 120 zł dopłaty.

(fot. pixabay.com)

22 komentarze

  1. Jakie kiedyś były piękne czasy bez kredytów bez pieniędzy człowiek był samowystarczalny.

    • Kiedy to było… Komuna przyzwyczaiła ludzi do taniego pieniądza. Kasy zapomogowe, pożyczki z pracy na 0%, w bankach preferencje dla rolników czy mundurowych… A później ta naiwna masa wpada w łapy lichwiarzy z RRSO kilkaset procent!

Z kraju

Polityka i społeczeństwo