Niedziela, 19 maja 202419/05/2024
690 680 960
690 680 960

Sprawdź, kiedy wezwać karetkę i jak wygląda rozmowa z dyspozytorem

Dzisiaj obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji przypominamy, w jakich sytuacjach wzywać pogotowie ratunkowe.

Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń na jeden z dwóch numerów ratunkowych: 999 – numer alarmowy pogotowia ratunkowego; połączenie odbiera bezpośrednio dyspozytor medyczny. 112 – to jednolity numer alarmowy, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej, służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, ale także mienia; połączenie odbiera operator, który po rozmowie z tobą powiadamia odpowiednie służby: pogotowie, straż pożarną, policję, służby ratownictwa wodnego itp., albo bezpośrednio łączy Cię z właściwą służbą.

Pamiętaj: Karetkę wzywaj tylko w sytuacji: *bezpośredniego zagrożenia życia, *nagłej, której skutkiem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, *nagłego pogorszenia się stanu osoby chorej, który może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu.

Kiedy wezwać karetkę

– utrata przytomności

– zaburzenia świadomości

– urazy powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego

– bardzo wysoka gorączka z drgawkami lub objawami, które zwykle u danej osoby podczas gorączki nie występują

– drgawki

– zatrzymanie akcji serca

– nagły, ostry ból w klatce piersiowej

– zaburzenia rytmu serca

– nasilona duszność

– nagły ostry ból brzucha

– uporczywe wymioty zwłaszcza z domieszką krwi

– masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

– masywny krwotok z dróg rodnych

– gwałtownie postępujący poród

– ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia lub użądlenia przez jadowite zwierzęta

– zatrucia lekami, środkami chemicznymi lub gazami, połknięcie środka żrącego

– zadławienie się

– rozległe oparzenia

– udar cieplny

– wyziębienie organizmu

– porażenie prądem

– podtopienie lub utonięcie

– agresja spowodowana chorobą psychiczną

– próba samobójcza

– upadek z dużej wysokości

– rozległa rana, będąca efektem urazu

– urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Kiedy nie wzywać karetki

Nie wzywaj karetki do zachorowań i zdarzeń, które nie powodują nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Nie dzwoń na pogotowie także wtedy, gdy potrzebujesz recepty na leki, skierowania do specjalisty, dodatkowych badań lub konsultacji specjalistycznych.

Dyspozytor medyczny, po ocenie sytuacji, może odmówić wysłania karetki, podając przyczynę odmowy oraz sposób dalszego postępowania.

Jak rozmawiać z dyspozytorem

Dyspozytor zapyta Cię:

  • Co się stało?
  • Gdzie to się stało?
    • Podaj dokładny adres (pełną nazwę miejscowości, ulicę, numer domu, gminę, powiat, a także województwo, ponieważ nazwy miejscowości się powtarzają).
  • Ile osób jest poszkodowanych?
  • Jaki jest stan osoby poszkodowanej? Czy się rusza? Czy oddycha?
  • Jak się nazywa (imię, nazwisko) osoba poszkodowana? Ile ma lat?
    • Podaj orientacyjny wiek osoby poszkodowanej.
  • Jak się nazywasz?
    • Podaj swoje imię i nazwisko.
  • Jaki jest Twój numer telefonu?
    • Dyspozytor przekaże go zespołowi karetki. Kontakt z Tobą może im ułatwić znalezienie adresu lub najkrótszej drogi dojazdu.
  • Jak dojechać?
    • Podaj miejsca charakterystyczne (szkoła, kościół, kapliczka itp.).
  • Czy ktoś będzie czekał na karetkę? 

Wzywając karetkę pogotowia:

  • zachowaj spokój, nie krzycz i nie poganiaj dyspozytora
  • odpowiadaj na pytania
  • stosuj się do poleceń.

Nie odkładaj słuchawki, nie rozłączaj się, dopóki dyspozytor nie zakończy rozmowy. Połączenia na numery alarmowe są bezpłatne – nie zapłacisz za tę rozmowę bez względu na długość jej trwania.

Czekając na karetkę, staraj się nie korzystać z telefonu, z którego było zgłoszenie. Do chwili przyjazdu karetki jest to jedyna możliwość kontaktu. Dyspozytor lub zespół karetki może próbować skontaktować się z Tobą, by uzyskać dodatkowe informacje.

(fot. lublin112.pl)

5 komentarzy

  1. gipsowa figura Jezusa

    Jak określić stopień postępowania porodu?

  2. Najważniejsze,czy denat- beneficjęt ma covit?

  3. Pozdrawiam Pana dyspozytora który na Dobry wieczór zaznaczył że mam mówić szybko bo nie ma czasu…
    Przy pulsie 165 i innych dolegliwościach kazał mi zapisać sobie nr tel do lekarza dyżurnego i tam prosić o pomoc