Niedziela, 19 maja 202419/05/2024
690 680 960
690 680 960

Służba wojskowa dla kobiet – dobrowolna

Polskie kobiety mogą służyć w armii ochotniczo, ustawa o obronie Ojczyzny nie nakłada na nie takiej powinności ani obowiązku kwalifikacji wojskowej, któremu podlegają jedynie mężczyźni – informuje Prawo.pl. Jak podaje serwis, ustawa daje jedynie możliwość kwalifikacji wojskowej kobiet wykonujących zawody potrzebne wojsku.

– Obowiązkowej kwalifikacji wojskowej podlegają tylko mężczyźni. Artykuł 59 ust 1. Ustawy o obronie Ojczyzny stanowi, wprost, że do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia – wskazuje, cytowany przez Prawo.pl, Michał Oleksiejuk, ekspert do spraw bezpieczeństwa militarnego, obronności i polityki zbrojeniowej Fundacji im. Kazimierza Puławskiego.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, w tym kobiety, które ukończyły 18 lat, a nie przekroczyły 60 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

– Z ustawy wynika więc, że nie można zostać powołanym do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie przeszło się kwalifikacji wojskowej, a kwalifikację obowiązkową przechodzą tylko mężczyźni, kobiety tylko ochotniczo lub gdy wykonują zawody potrzebne wojsku – wyjaśnia serwisowi Michał Oleksiejuk.

Jak podaje Prawo.pl ustawa wskazuje, że kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo są studentkami, lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia.

Według Prawo.pl za profesje, którymi zainteresowana jest armia, przepisy uznają wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych.

– W ustawie o obronie Ojczyzny nigdzie nie jest napisane expressis verbis, że w razie wojny zostaniemy wcieleni do wojska. Ustawa o obronie Ojczyzny wskazuje, że system obrony Ojczyzny to są przede wszystkim wojska zawodowe, potem wojska obrony terytorialnej, rezerwa, a potem mobilizowani są wszyscy ci, którzy przeszli kwalifikację wojskową – podkreśla Michał Oleksiejuk.

Prawo.pl. przypomina, że z ustawy wynika, iż jedynie po ogłoszeniu mobilizacji i w czas wojny, do pełnienia służby wojskowej mogą zgłaszać się w drodze zaciągu ochotniczego również osoby, które nie stawiały do kwalifikacji wojskowej oraz osoby niepodlegające obowiązkowi służy wojskowej pod warunkiem, że ukończyły 18 lat i nie ukończyły 60 lat – w przypadku mężczyzn, a w przypadku kobiet – 50 lat życia.

(fot. WP, źródło informacji: PAP MediaRoom)

11 komentarzy

 1. Ciekawa interpretacja ustawy… tylko w ustawie nie ma słowa o dobrowolności a o OBOWIĄZKU – jeśli ustawodawca określił kto nie podlega obowiazkowi to chyba oznacza, że pozostałe osoby podlegają -czy się mylę??? Sam zapis brzmi:
  Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie, a także osoby:

  sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8;
  sprawujące opiekę nad:
  a) dziećmi od lat 8 do 18 (poprzednio 16 lat)
  b) osobami obłożnie chorymi,
  c) osobami, wobec których orzeczono trwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
  d) osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  e) osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 2. Równouprawnienie faktycznie dotrze do nas dopiero za 107 lat jeśli podejmowane są takie decyzje.

  • Równouprawnienie – ujmując rzecz czysto technicznie – dotyczy, jak sam termin wskazuje – równych praw, nie obowiązków 😉

 3. Przymusowa powinna być.

 4. Obowiązek wojskowy albo dotyczy wszystkich obywateli wszystkich płci albo nikogo. Koniec, kropka, a jak się trepom oraz deklom od „wychowawczej roli wojska” nie będzie coś podobać, to niech sobie zawczasu poczytają o fraggingu.

 5. Dyskryminacja, tylko nie wiem której płci ?

 6. A w mądrze żądzonym Izraelu w wojsku służa wszystkie płcie.Komu się to nie podoba-ten antysemita.

  • W dodatku jest tam obowiązkowe 36 miesięcy spędzonych w wojsku dla wszystkich po ukończeniu 18 roku życia. Chyba wyjątkiem są ortodoksi, ale nie mam 100% pewności. Mają 3 mln ludzi zdolnych do obrony? Mają! U nas jak zwykle d. szkłem będzie się podcierać. „Będziemy mieć 300 tysięczną armię zawodową.” Kto na nią będzie pracował, bo przecież samowystarczalna nie będzie? Zamiast doinwestować obecne szeregi, to zwiększa się budżet z 2,2% do 3% PKB, jednocześnie zwiększając stan osobowy o ponad 100%. „Mądrego” konusa robota. Miał po wprowadzeniu tej ustawy sp… na emeryturę. I co? Zapomniał, czy dalej będzie rozpi… Polskę?

 7. Oj,ale fotka.Myślałem, że to jakieś robaki.