Sobota, 20 kwietnia 202420/04/2024
690 680 960
690 680 960

Sensacyjne odkrycie na budowie drogi S19. Natrafiono na grobowiec sprzed 5,5 tys. lat (zdjęcia)

Na budowie drogi S19 w Strzeszkowicach, podczas badań wykopaliskowych, archeolodzy natrafili na megalityczny grobowiec sprzed 5,5 tys. lat. Znalezione w miejscu grobowca artefakty zostały zabezpieczone do dalszych badań.

Do sensacyjnego odkrycia archeologicznego doszło w połowie listopada podczas badań wykopaliskowych w Strzeszkowicach, w trakcie budowy drogi S19. O sprawie poinformował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie.

Archeolodzy natrafili na obiekt tzw. megadenron, olbrzymi grobowiec o konstrukcji drewniano-ziemnej. Jak sądzą badacze grobowiec wybudowany został przez neolityczną ludność kultury pucharów lejkowatych (3800-2700 r. p.n. Chr.). Była to trapezowata na planie budowla o długości 69 m, zorientowana na kierunku wschód-zachód.

Do naszych czasów zachował się jedynie ślad w postaci jasnego rowka o szerokości 40-60 cm i głębokości 50-70 cm. W trakcie sprawdzania warstw ziemnych natrafiono na depozyt 6 doskonale zachowanych wiórów krzemiennych o długości do 24 cm.

W trakcie badań nie zarejestrowano komory grobowej, która zwykle była usytuowana kilka metrów od czoła grobowca. Należy przypuszczać, że grób został całkowicie zniszczony lub zawierał wyłącznie pochówek ludzki (bez wyposażenia), a kości w środowisku lessowym uległy całkowitemu rozpuszczeniu.

Na Lubelszczyźnie znane są tego typu grobowce z Lublina-Sławinka, a nieco zbliżone kształtem i wymiarami, lecz zawierające budulec kamienny także z Pliszczyna i Wąwolnicy. Kultura pucharów lejkowatych jest jedną z kultur neolitu z kręgu kultur naddunajskich, występująca w Europie między 3700–1900 p.n.e., na terenach Jutlandii, Szwecji, Niemiec, Holandii, Polski oraz części Wołynia i Podola.

W Polsce ślady tej kultury odkryto w Łupawie, Mozgawie, Sarnowie, Włocławku, Wietrzychowicach, Gaju, Leśniczówce, Radziejowie, Krężnicy Jarej, Baniewicach, Zubrzycach i Słonowicach. Zajmowała się głównie hodowlą, łowiectwem i rybołówstwem, ale także uprawiała zboże, znała radło i zaprzęgała do jego ciągnięcia bydło. Jedna z największych osad tej kultury na ziemiach polskich została odkryta w Ćmielowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Charakterystyczne dla niej były pochówki szkieletowe zwane grobami kujawskimi i rozmaite grobowce megalityczne.

Ludność tej kultury zajmowała się również eksploatowaniem krzemienia pasiastego z kopalni w Krzemionkach i szarego, biało nakrapianego w Świeciechowie-Lasku koło Annopola. Także pierwsze ślady zamieszkania na Ostrowie Lednickim zalicza się do tej właśnie kultury.

Sensacyjne odkrycie na budowie drogi S19. Natrafiono na grobowiec sprzed 5,5 tys. lat (zdjęcia)

Sensacyjne odkrycie na budowie drogi S19. Natrafiono na grobowiec sprzed 5,5 tys. lat (zdjęcia)

Sensacyjne odkrycie na budowie drogi S19. Natrafiono na grobowiec sprzed 5,5 tys. lat (zdjęcia)

(fot. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie/Joanna Borowska/Ewa Niedźwiedź)

32 komentarze

  1. Proponuję wprowadzić skrót p.n.t.r
    Przed narodzeniem Tadeusza rydzyka 😀

  2. Ne żeby coś ale połowa artykułu to wikipedia Crtl+C Ctrl+V. Słabizna

    • My nie posiadamy własnych ustaleń na ten temat :). Bazujemy na stanie wiedzy, który obowiązuje w chwili obecnej. Mniej jadu, więcej uśmiechu.

  3. p.n.e. – przed naszą erą” a nie „przed narodzeniem Chrystusa”. To drugie, to dokładnie: „p.n. Chr.”.

Z kraju