Sobota, 20 kwietnia 202420/04/2024
690 680 960
690 680 960

Remontowali folwark, natrafili na średniowieczną osadę

Podczas prowadzenia prac budowlanych przy rewitalizacji folwarku w miejscowości Podzamcze pod Łęczną dokonano interesującego odkrycia. Robotnicy prawdopodobnie natrafili na ślady wczesnośredniowiecznej osady.

Pod warstwą humusu przy północnej stronie dawnej stajni ukazał się zarys niewielkiej chaty. Odkryto także skorupy naczyń. Wzdłuż boków zarysu budynku widoczne są okrągłe ślady po słupach wzmacniających ściany.

Według Michała Kubery – archeologa nadzorującego inwestycję, są to prawdopodobnie ślady po wczesnośredniowiecznej osadzie.

Pozostałości po chacie datowane są na X-XIII wiek. Chaty budowane w tamtym okresie miały powierzchnię kilkunastu metrów kwadratowych, z podłogą o metr poniżej poziomu gruntu. Pozwalało to na łatwiejsze ogrzanie pomieszczenia. O losach znaleziska i wpływie na przebieg inwestycji zadecyduje Urząd Ochrony Zabytków.

Projekt pn. „Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie zespołu dworsko-parkowego Podzamcze”, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa i środków własnych Gminy Łęczna.

403504012

884686482

2018-04-12 23:46:18
(fot. leczna.pl)

2 komentarze

  1. Cała Łeczna to średnowieczna osada pełna dzików w białych czapeczkach

  2. Kilka ciemnych plam w ziemi i inwestycja stoi…

Z kraju