Wtorek, 23 lipca 202423/07/2024
690 680 960
690 680 960

Remont cerkwi przynosi kolejne odkrycia. Tym razem natrafiono na tajemniczą kryptę (zdjęcia)

Pod podłogą chełmskiej cerkwi archeolodzy natrafili na kryptę, w której znajdowały się szczątki 10 osób. Naukowcy będą chcieli teraz ustalić wiek i płeć zmarłych, oraz sprawdzić, czy pomiędzy tymi osobami znajdują się ewentualne więzi pokrewieństwa.

Trwają prace związane z remontem cerkwi unickiej pod wezwaniem św. Mikołaja w Chełmie. Na początku czerwca w świątyni natrafiono na zamurowaną wnęka z drzwiami. Po jej otwarciu natrafiono na elementy przedwojennego ołtarza głównego, krucyfiks oraz worek z niekompletnym szkieletem zwierzęcym. O ile wtedy odkrycie kapsuły czasu dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nie było zaskoczeniem, gdyż posiadali przekazy na temat jej istnienia, tak najnowsze znalezisko nie było ujęte w posiadanych archiwach.

W trakcie badań wnętrza cerkwi, archeolodzy dotarli do wykonanej z kamienia krypty. Wewnątrz znajdowało się 10 pochówków, z czego 7 to szczątki dzieci. Osoby te pochowano w trumnach, wyściełanych ziołami, były w nich też fragmenty tkanych taśm. W samej krypcie znaleziono fragmenty ceramiki i monety z XVII-XVIII w. oraz kilka fragmentów pucharków ze szkła, używanych w czasie obrzędów liturgicznych.

Jak wyjaśnia Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków Dariusz Kopciowski, wstępna analiza wskazuje, że pochówki pochodzą najprawdopodobniej z 2. połowy XVII w. lub 1. połowy XVIII wieku. Przed archeologami jeszcze szereg badań, gdyż wszystkie trumny były zniszczone i przemieszczone. W krypcie znajdowała się także ziemia z innych grobów, którą wsypano tam podczas wykonywania bezpośrednio przed kryptą jamy grobowej. Naukowcy będą chcieli teraz ustalić wiek i płeć zmarłych, oraz sprawdzić, czy pomiędzy tymi osobami znajdują się ewentualne więzi pokrewieństwa.

Remont cerkwi przynosi kolejne odkrycia. Tym razem natrafiono na tajemniczą kryptę (zdjęcia)

Remont cerkwi przynosi kolejne odkrycia. Tym razem natrafiono na tajemniczą kryptę (zdjęcia)

Remont cerkwi przynosi kolejne odkrycia. Tym razem natrafiono na tajemniczą kryptę (zdjęcia)

Remont cerkwi przynosi kolejne odkrycia. Tym razem natrafiono na tajemniczą kryptę (zdjęcia)

Remont cerkwi przynosi kolejne odkrycia. Tym razem natrafiono na tajemniczą kryptę (zdjęcia)

Remont cerkwi przynosi kolejne odkrycia. Tym razem natrafiono na tajemniczą kryptę (zdjęcia)

Remont cerkwi przynosi kolejne odkrycia. Tym razem natrafiono na tajemniczą kryptę (zdjęcia)

Remont cerkwi przynosi kolejne odkrycia. Tym razem natrafiono na tajemniczą kryptę (zdjęcia)

Remont cerkwi przynosi kolejne odkrycia. Tym razem natrafiono na tajemniczą kryptę (zdjęcia)

Remont cerkwi przynosi kolejne odkrycia. Tym razem natrafiono na tajemniczą kryptę (zdjęcia)

(fot. LWKZ)

Jeden komentarz

  1. Dla mnie każda religia to sekta.

Z kraju

Sport