Poniedziałek, 26 lutego 202426/02/2024
690 680 960
690 680 960

Rada Miasta Lublin przyjęła nowe stawki opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych

Na wczorajszej (15 grudnia) sesji Rady Miasta przyjęto nowe stawki opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych. Uchwała określa wysokości stawek za udostępnienie miejsca grzebalnego oraz korzystanie z obiektów cmentarnych w celu pochówku.

Stawki opłat będą obowiązywały na dwóch cmentarzach komunalnych: ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przy ul. Białej. Ich wysokość jest zróżnicowana i uzależniona m.in. od rodzaju pochówku i grobu (ziemny lub murowany, pojedynczy lub rodzinny) oraz jego lokalizacji (w alei głównej, alei bocznej lub wewnątrz kwater). W uchwale określono również wysokości opłat za korzystanie z obiektów cmentarnych m.in. kaplicy i sali pożegnań oraz za prowadzenie na terenie cmentarza prac budowlanych i remontowych.

W związku z planowanym w przyszłym roku oddaniem do użytku miejskiego kolumbarium, wprowadzono dwie nowe opłaty: za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium oraz za pochówek w niszy urnowej. Opłatę za pochówek w niszy urnowej ustalono w wysokości opłaty za pochówek urnowy w grobie rodzinnym ziemnym lub murowanym na cmentarzach komunalnych zlokalizowanych przy alei głównej (1753 zł). Projekt wysokości opłaty za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium ustalono w oparciu o szacowane koszty inwestycyjne, jak również przy uwzględnieniu, że nisza urnowa będzie udostępniana „wieczyście”.

Zmiana wysokości opłat do tej pory obowiązujących na cmentarzach komunalnych ma związek ze wzrostem cen towarów oraz usług i wyniesie około 15,5%. Nowe stawki zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

(fot. lublin112.pl)

3 komentarze

  1. „Zmiana wysokości opłat do tej pory obowiązujących na cmentarzach komunalnych ma związek ze wzrostem cen towarów oraz usług i wyniesie około 15,5%.” Trzeba by udostępnić tę listę towarów i usług świadczoną leżącym, może będą chcieli z czegoś zrezygnować, zawsze to parę groszy taniej.

  2. W naszym kraju to ni żyć ni umierać .

  3. Rada Miasta Lublin przyjęła nowe stawki opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych, a tymczasem państwowy ZUS wypłaca 4 tysiaki tak jak z czasów kiedy jeszcze Tusk rządził i zarządził.
    Co na to Episkopat Polski (prawdziwa władza w Polsce) ???

Z kraju

Polityka i społeczeństwo