Piątek, 24 maja 202424/05/2024
690 680 960
690 680 960

Prezydent podpisał ustawę o pomocy społecznej. Co się zmieni?

Zwiększenie kwoty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych, zapewnienie im pomocy psychologicznej w sytuacji zagrożenia i ustalenie ścieżki awansu zawodowego – to jedne z najważniejszych założeń podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

W piątek 23 kwietnia br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej.

– Rozwiązania, jakie znalazły się w nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, to odpowiedź na postulaty i oczekiwania podmiotów, które na co dzień zajmują się stosowaniem przepisów dotyczących pomocy społecznej. Wsłuchujemy się w głosy różnych środowisk i zależy nam, by w miarę możliwości poprawiać ich sytuację – zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Co się zmieni?

– Z 250 zł do 400 zł zwiększy się kwota dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. To osoby, do których podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.

– Z 5 lat do 3 lat zmniejszono okres pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni.

– Umożliwiono zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez zdobycie kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej.

– Ustalono ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych oraz wprowadzono okresowe oceny (z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika).

– Wprowadzono pomoc psychologiczną dla pracowników socjalnych w sytuacji zagrożenia w terenie.

Zniesienie odpłatności za korzystanie z usług świadczonych w trybie dziennym w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zniesienie odpłatności dotyczy usług, które nie są świadczone przez całą dobę w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szefowa resortu rodziny wskazuje, że dochody z odpłatności nie są znaczące dla budżetu państwa, natomiast jest to odczuwalny wydatek dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin.

Zmiany dotyczące ustalania wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej

Obecnie wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej ustalona jest do wysokości różnicy między kryterium dochodowym tej osoby a jej dochodem, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie.

Po zmianie zasiłek będzie ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Dzięki temu rozwiązaniu wysokość maksymalna zasiłku okresowego będzie zmieniać się każdorazowo wraz ze zmianą kryteriów dochodowych, co pozytywnie wpłynie na sytuację osób pobierających to świadczenie. Aktualna wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 528 zł.

Uelastycznienie możliwości przyznawania świadczeń niepieniężnych

Wprowadzono możliwość przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym, uzasadnionym nagłą zmianą stanu zdrowia osoby, której będą świadczone. Umożliwiono także wspólne skierowanie małżonków lub rodziców z dorosłymi dziećmi do tego samego domu pomocy społecznej.

Podwyższenie kar za prowadzenie nielegalnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Zaproponowano różne wysokości kar w zależności od ilości osób przebywających w nielegalnej placówce, czyli:

 • w przypadku, gdy w danej placówce przebywa od 1 do 10 osób – kara wyniesie 10 000 zł,
 • od 11 do 20 osób – 20 000 zł,
 • powyżej 20 osób – 30 000 zł.

Z 40 tys. zł do 60 tys. zł zwiększono również kary pieniężne w przypadku prowadzenia przez placówkę nadal tej samej lub innej działalności. Dotyczy to sytuacji po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

(fot. prezydent.pl)

9 komentarzy

 1. Super. Klepcie się po plecach jeszcze. Budżetówka…jak pączki w maśle podczas plandemii.

 2. Jak nie wiesz to nie pisz bzdur, przez cały czas jeździmy w teren i nie pływamy w maśle .

 3. Jak widzę tych pracowników w gminnym ośrodku to się zastanawiam ile to herbato- godzin trzeba aby to wszystko ogarnąć

  • Gdzież tak widzisz tych pracowników , chyba musisz siedzieć na garnuszku OPS. Proponuję zostać pracownikiem socjalnym i razem odbębniać te herbato – godziny .Przy okazji pomożesz wszystko ogarnąć .

 4. Ciekawe ! A kiedy podwyżka zasiłku stałego ? Za następne 10 lat ? Wszystko drożeje,a zasiłek ciągle ten sam.

 5. Poza składaniem podpisu na byle czym ten człowiek jeszcze coś innego potrafi? Buhehehe

  • Jeśli to do mnie pracusiu,to życzę dożycia mojego wieku i takich problemów ze zdrowiem jakie ja mam.

 6. Ciekawe ! A kiedy podwyżka zasiłku stałego ? Za następne 10 lat ? Wszystko drożeje,a zasiłek ciągle ten sam

Wiadomości z info112