Piątek, 12 kwietnia 202412/04/2024
690 680 960
690 680 960

Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii SARS-CoV-2 (wideo, zdjęcia)

W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii SARS-CoV-2. Wśród odznaczonych są mieszkańcy województwa lubelskiego.

We wtorek Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii SARS-CoV-2.

– Jestem wzruszony, że spotkał mnie ten zaszczyt, że w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mogłem Państwu podziękować, wręczając te odznaczenia. Polska dziękuje Państwu za niezwykłą służbę dla Rzeczypospolitej, dla pacjentów, dla ludzi po prostu w tym niezwykle trudnym czasie – powiedział Prezydent podczas uroczystości.

Andrzej Duda podziękował zebranym za wkład w walkę z pandemią, a także narażanie życia podczas codziennej pracy, nie tylko lekarzom, ale także pielęgniarkom, ratownikom, pracownikom laboratoriów, czy też adeptom polskiej nauki.

– Dziękuję, że chociaż w ten symboliczny sposób Polska może w imieniu wszystkich jej obywateli podziękować za to, jacy Państwo są, jak traktujecie przyjęte na siebie zobowiązania wynikające ze złożonej przysięgi, by służyć drugiemu człowiekowi, służyć nauce, by ją realizować. Są Państwo przedstawicielami – jak było zresztą słychać – różnych dziedzin: medycyny, nauk medycznych, są wśród Państwa lekarze, pielęgniarki, ratownicy, naukowcy, pracownicy laboratoriów, są też młodzi adepci nauki polskiej. Wszyscy Państwo służyli jednej sprawie: drugiemu człowiekowi – żeby przetrwał, żeby nie zachorował, żeby nie umarł, żeby choroba, która go dotknęła, wywarła jak najmniejsze skutki, żeby mógł wrócić do normalnego życia. Służyli Państwo i bardzo często służycie z narażeniem własnego. Ogromnie za to dziękuję – powiedział Andrzej Duda.

W uroczystości wzięli udział Sekretarza Stanu w KPRP Andrzej Dera, członkowie NRR, Rady ds. Ochrony Zdrowia, a także Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Uhonorowani zostali:

– za wybitne zasługi w działalności organizacyjno-badawczej na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych

KRZYŻEM KOMANDORSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Marek FIGLEROWICZ
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

– za wybitne zasługi w działalności na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych oraz w działalności naukowo-badawczej

KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Marcin CHMIELEWSKI
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Marcin DRĄG
Politechnika Wrocławska

Maciej FIGIEL
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Luiza HANDSCHUH
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Iwona MOZER-LISEWSKA
Oddział Zakaźny Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

Katarzyna ROLLE
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

– za zasługi w działalności na rzecz zwalczania zagrożeń biologicznych oraz w działalności naukowo-badawczej

ZŁOTYM
KRZYŻEM ZASŁUGI

Anetta BARTCZAK
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Władysława Biegańskiego w Łodzi

Stefan BEDNARZ
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Katarzyna BLAT
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Monika BOCIĄGA-JASIK
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Artur BODYS
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

Sławomir BUCZEK
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Joanna CHILIŃSKA
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Andrzej CIEŚLA
Szpital św. Michała Archanioła – Centrum Medyczne w Łańcucie

Małgorzata CZAJKOWSKA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Zenon CZAJKOWSKI
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Ewa CZERSKA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Miłosz DOBROGOWSKI
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Irena DWORAKOWSKA
Centrum Zdrowia Psychicznego – Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Elżbieta DYRDA
Centrum Medyczne w Łańcucie

Magdalena FIGLEROWICZ
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jarosław FURTAK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

Aleksander GARLICKI
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Tomasz GASZYŃSKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Małgorzata GAWEŁ
Centrum Medyczne w Łańcucie

Małgorzata GĘBICKA
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Jacek GNIOT
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

Barbara HASIEC
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Leszek JAHOŁKOWSKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

Zbigniew JAROSIK
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Andrzej JONAK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

Joanna JURSA-KULESZA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Hanna KAMOLA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

Hanna KARAKUŁA-JUCHNOWICZ
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aneta KARWOWSKA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Jolanta KĘDZIERSKA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Anna KOŁUPKO
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Teresa KOPERNIAK
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Alicja KOWALSKA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Małgorzata KOWANEK
Centrum Medyczne w Łańcucie

Agnieszka KRÓLIKOWSKA
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu

Marcin KRZANOWSKI
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Beata KRZYSZTOSZEK
Radomski Szpital Specjalistyczny im. doktora Tytusa Chałubińskiego

Janusz KUŹNIAR
Centrum Medyczne w Łańcucie

Bożenna LEŚNIAK
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Marzena LEWANDOWSKA
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu

Halina ŁUPIŃSKA
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Andrzej MAKARA
Centrum Medyczne – Szpital św. Michała Archanioła w Łańcucie

Anna MARKOWSKA
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Krystyna MATUSOW
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Anna MATYS
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Barbara MAZIARZ
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Tomasz MYSZALA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

Jolanta NIŚCIGORSKA-OLSEN
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Magdalena NOWAKOWSKA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Mirosława OLEJNICZAK
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Miłosz PARCZEWSKI
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Marek PAŹDZIOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

Anna PIEKARSKA
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Władysława Biegańskiego w Łodzi

Tomasz PIEKOŚ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

Agata PORĘBSKA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Maria PYRDZIAK
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Lucyna RACZKIEWICZ-DUSZYK
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Paweł RADOM
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Monika RUCKA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Edyta RYBAK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Piotr RYBAK
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

Beata SACHARCZUK-ZAJĄC
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Wioletta SŁOWIŃSKA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Maria SMALEC
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Jacek SMYKAŁ
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Sylwia SOŁOWIEJ
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Magdalena STRACH
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Agnieszka SZAROWSKA
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Dariusz TIMLER
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

Krzysztof TOMASIEWICZ
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

Małgorzata USIELSKA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Magdalena WITAK-JĘDRA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Rafał WLAZEŁ
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ryszard WLAZŁOWSKI
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Stanisław WOJTAN
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Alina ZABDYR
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Małgorzata ZAJĄC-MARCZEWSKA
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Joanna ZAJKOWSKA
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Izabela ZIÓŁEK
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

SREBRNYM
KRZYŻEM ZASŁUGI

Agnieszka BELTER
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Adam CIESIOŁKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Joanna DELIMATA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Monika DUSZA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Grzegorz FIGURA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Paweł GŁODOWICZ
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Adriana GRABOWSKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Małgorzata GRABOWSKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Paweł JOACHIMIAK
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Paulina KASPERKIEWICZ-WASILEWSKA
Politechnika Wrocławska

Elżbieta KORAB
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Natalia KORALEWSKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Robert KUBISZTAL
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Konrad KUCZYŃSKI
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Lucyna KWAŚNIEWSKA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Julia LATOWSKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Elżbieta LENARTOWICZ
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Julia MISIOREK
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Mateusz NOWACZYK
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Rafał NOWAK
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Cezary ODRZYGÓŹDŹ
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Marcin OSUCH
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Piotr OWŁASIUK
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Aleksandra PAWELA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Leszek POPPE
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Marcin PORĘBA
Politechnika Wrocławska

Grzegorz ROZMUS
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Agnieszka RUSZKOWSKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Wioletta RUT
Politechnika Wrocławska

Ireneusz STOLAREK
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Magdalena SURDYKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Barbara SZUTKOWSKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Barbara ŚLIWA
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Anita ŚWIĘTOCHOWSKA
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Tomasz WOLAK
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Żaneta ZARĘBSKA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Paweł ZMORA
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

BRĄZOWYM
KRZYŻEM ZASŁUGI

Pracownicy Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu:

Natalia BARTYŚ
Lucyna BUDŹKO
Kinga CIECHANOWSKA
Magdalena DĄBROWSKA
Karolina HOFFA-SOBIECH
Ewelina JESION
Żaneta KALINOWSKA-POŚKA
Martyna KORDYŚ
Klementyna MARCINIAK
Anna MLECZKO
Paweł PAWELCZAK
Paula SOBIESZCZAŃSKA
Agnieszka SZCZEPAŃSKA
Paweł ŚLEDZIŃSKI
Karolina ŚWITOŃSKA-KURKOWSKA
Anna WASILEWSKA

(fot. wideo Kancelaria Prezydenta)

38 komentarzy

 1. Ja bym się wstydził przyjąć cokolwiek od takiego człowieka.

 2. Buhahahahaha jeszcze salwę honorową im.

  • Wróg idzie! Co zrobiłeś?

   Zamknąłem się na cztery spusty i przez telefon pomagałem.

   W pełni zasłużony medal więc.

 3. Simon i Grześkowski, wielcy wszystkowiedzący eksperci grzmiący na antenie TVNu jak widać poza podium

  • Przeważyło to, że zalecali noszenie dwóch maseczek, a dwa dni później wyśmiewali chodzenie na powietrzu w upał. Za zamknięcie lasów należy im się medal. Mają mój głos.

  • nieKrytyKrytyk

   tak samo jak lublin poza dotacjami z rządu;) dobra zmiana po co kasa dla tych co nie są z nimi, przecież polska to sprawiedliwy kraj. Gorszego szamba nie było w polsce od lat, Co nie udało się spier….lić platformie, Pis bardzo ładnie to rozpie…ala

 4. "Przecież ten kraj istnieje tylko teoretycznie"

  O masz… Szumowski nie dostał za zakupy sprzętu??? 😀 😀 😀

 5. Jest jeszcze kilku normalnych jak dr Milewski, Basiukiewicz i inni, którzy nie sieją paniki. W studiu Polsatu ciekawa była polemika między Glutem a r Jerzym Milewskim.

  • Dziwne, że „wolne media” nie wybiły szamba tych pseudoekspertów którzy sieją panikę, że są opłacani przez firmy farmaceutyczne. Wolne media, urzednicy na plandemi zyskują. Normalnie po medalu dla każdego 🙂

 6. Brawo Andrzej, brawo PIS, jesteście cudem tego kraju. Należy wam się osobna dziedzina nauki z historii w polskiej szkole jako najlepszej władzy jaką mógł mieć kiedykolwiek ten kraj.

  Oraz najlepszego prezydenta na świecie

  Pomódlmy się w ciszy z PIS aby jak najdłużej nam sprawował władzę.

Wiadomości z info112