Piątek, 19 kwietnia 202419/04/2024
690 680 960
690 680 960

Powstała nowa trasa turystyczna. „Szlak rodu książęcego Sanguszków” biegnie wzdłuż pogranicza

Na terenie graniczących ze sobą obwodu wołyńskiego oraz województwa lubelskiego wytyczona została nowa trasa turystyczna. Regiony te posiadają wielowiekową wspólną historię, rezultatem której jest bogate dziedzictwo kulturowe.

Ukończony został, realizowany od listopada 2019 roku projekt, którego celem było stworzenie nowej trasy turystycznej „Szlakiem rodu książęcego Sanguszków”. Trasa ta powstała jako transgraniczny szlak śladami książęcego rodu Sanguszków, który łączy wspólne losy mieszkańców na obszarze obecnej Polski i Ukrainy. Partnerzy projektu zgłębili losy rodu, który swój początek miał w XV w. i trwa nadal w osobie Pawła Franciszka Romana Sanguszki. Następnie zostały opisane wszystkie ślady materialne na terenie obwodu wołyńskiego i województwa lubelskiego, które zostały połączone w jeden szlak. Obejmuje on najważniejsze obiekty i pamiątki po tym znamienitym rodzie.

Polska część szlaku przebiega przez Włodawę, Kijany, Lubartów, Rudno, Lublin, Jakubowice Murowane, Kraśniczyn i Dub, a część ukraińska, na obszarze obwodu wołyńskiego obejmuje: Włodzimierz Wołyński, Horochów, Łuck, Kowel, Mielce, Kamień Koszyrski i Jarewiszcze. Całość łączy się przez przejście graniczne w Dorohusku. Partnerami projektu są Centrum Inicjatyw Regionalnych Wołynia w Łucku oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie.

Szlak został szczegółowo opracowany i opisany w trójjęzycznym drukowanym przewodniku oraz aplikacji mobilnej. Z powodu zamknięcia granic promocja trasy odbywała się równolegle po polskiej i ukraińskiej stronie. Szlak ma łącznie 816 km, jednak można go zwiedzać również wirtualnie. Trasa ma na celu przyciągnięcie turystów zarówno na Lubelszczyznę, jak też na Wołyń, oraz popularyzacji wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego Ukrainy i Polski.

Powstała nowa trasa turystyczna. „Szlak rodu książęcego Sanguszków” biegnie wzdłuż pogranicza
(fot. Euroregion Bug)

Jeden komentarz

  1. a gdzie jakiś link do opisu szlaku, autor chciał powiedzieć ale tylko trochę informacja nie jest pełna …………………..

    a szkoda , projekt ciekawy

Z kraju