Środa, 24 kwietnia 202424/04/2024
690 680 960
690 680 960

Poprzednie propozycje podwyżek opłat za wodę i ścieki nie przeszły. MPWiK próbuje po raz kolejny

Dwukrotnie już Wody Polskie nie zgodziły się na zaproponowaną przez lubelski MPWiK podwyżkę opłat za wodę i ścieki uznając ją za zbyt wysoką. Spółka przygotowała więc kolejną propozycję nowego cennika.

W środę 30 czerwca Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie złożyło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie kolejny projekt nowej taryfy opłat za wodę i ścieki. Jest to już trzecia wersja nowego cennika, poprzednie dwa nie uzyskały akceptacji ze względu na zbyt duży wzrost cen.

Obecnie obowiązuje stawka 8,91 zł za metr sześcienny dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków. Pierwsza propozycja zakładała podwyżkę o ponad 12 procent do 10,03 zł. Jednak w kolejnych latach stawka ta miała rosnąć do 10,70 zł w drugim roku i 10,76 zł w trzecim. W drugiej propozycji ceny ustalono na poziomie odpowiednio: 8,91 zł, 10,38 zł i 10,46 zł.

Teraz MPWIK proponuje o blisko połowę mniejszą podwyżkę, niż planowano na początku. Ma ona wynieść 5,3 proc. do kwoty 9,39 zł za metr sześcienny wody i ścieków. W drugim roku opłata ta miałaby wynosić 9,77 zł, zaś w trzecim 9,82 zł. Jak podkreślają władze spółki, zaproponowana taryfa chroni interesy mieszkańców miasta, a równocześnie zapewnia ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorstwa.

– Decyzja zatwierdzająca Taryfę umożliwi spółce wykonywanie zadań wynikających z ustawy oraz zabezpieczenie ciągłości prowadzonych inwestycji. Jednocześnie brak zatwierdzenia wnioskowanych cen naraża spółkę na ponoszenie coraz większych strat z działalności, a także uniemożliwia utrzymanie i odtwarzanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania miasta. Dlatego, dążąc konsekwentnie do zatwierdzenia Taryfy, w przedstawionym projekcie spółka maksymalnie obniżyła proponowane ceny, wprowadzając radykalne korekty w zakresie planowanych przychodów i stawek amortyzacji – mówi Sławomir Matyjaszczyk, Prezes Zarządu MPWiK.

Jak wskazuje spółka, średnio mieszkaniec Lublina zużywa 2,9 metra sześciennego wody na miesiąc. Jeżeli tym razem nowa taryfa zostanie zaakceptowana, to rachunek wzrośnie o 1,38 zł. Podkreślono jednocześnie, że Lublin wciąż pozostałby miastem o najniższym poziomie cen za wodę i ścieki w grupie podobnych, dużych miast w Polsce.

(fot. MPWiK)

11 komentarzy

 1. Czy dalej strukturze organizacyjnej MPWiK, spółce która jest monopolistą w tym co robi funkcjonuje kosztowny dział marketingu.

 2. Rozwiązanie problemu jest proste. Kto nie zapłaci rachunku po nowych cenach zakręcić wodę, niech się myje w kałuży.

 3. Będziemy prać w Ratuszu !

 4. Niech s.pierd.alaj.ą te darmo.zjady

 5. Ile % etatów to kadra zarządzająca ? Jak jest średnia pensja w tej spółce komunalnej? Ilu polityków jest zatrudnionych?

  • klasa próżniacza

   Nie narzekaj, byłoby prywatne to jak z odpadami, o 100% co dwa lata i jeszcze ci wmówiliby że to twoja wina. Skomunalizować wszystko.

  • Romek ...ać *iS

   no wlaśnie wiesz to ? jak wiesz to powiedz
   bo hu wiesz i coś bredzisz

Z kraju