690 680 960

Pomoc prawna, nauka języka, wsparcie na rynku pracy. Województwo lubelskie pomaga uchodźcom z Ukrainy

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o skierowaniu środków z Unii Europejskiej na kolejne świadczenia pomocowe dla uchodźców z Ukrainy udzielane tym razem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (środki Europejskiego Funduszu Społecznego). Łączne wsparcie opiewa na kwotę ponad 8 mln zł, z czego dofinansowanie z UE stanowi blisko 7 mln zł.

– Od początku wojny na Ukrainie staramy się pomagać naszym wschodnim sąsiadom. Ta pomoc przybiera różne formy. Teraz do realizacji kolejnych działań będziemy mogli zaangażować środki europejskie. Wierzę, że dzięki temu wsparciu uchodźcy z Ukrainy będą mogli lepiej się u nas odnaleźć i zacząć układać sobie życie – wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Usługi społeczne

To już kolejne działania Zarządu Województwa Lubelskiego na rzecz pomocy uchodźcom uciekającym przed wojną na Ukrainie. Sytuacja ta wymaga przede wszystkim zapewnienia im dostępu do podstawowych usług społecznych, integracji społecznej czy pomocy prawnej i psychologicznej. Takie rozwiązanie uda się wprowadzić poprzez realizację nowego projektu „Lubelskie Pomaga Ukrainie”

Obecnie w Lubelskim zamieszkuje blisko 36 tys. uchodźców, z czego ok. 16 tys. to dzieci, ok. 1 tys. stanowią osoby z niepełnosprawnościami, a ponad 6 tys. to osoby starsze (dane z marca 2022 r.), a sytuacja zmienia się dynamicznie. Wymaga to konieczności zabezpieczenia dla nich podstawowych usług społecznych, ale też wsparcia w załatwianiu codziennych spraw. W ramach projektu planuje się m.in. doradztwo w zakresie uregulowania spraw życia codziennego, zatrudnienie tłumaczy języka polskiego i ukraińskiego, pomoc prawną i psychologiczną, usługi asystenckie m.in. dla dzieci, młodzieży i osób starszych i podstawowe wsparcie socjalno-bytowe. Wartość projektu to ponad 4,7 mln zł, z czego ok. 4 mln zł to środki z Unii Europejskiej.

Nauka języka polskiego

„Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” – to nazwa kolejnego projektu skierowanego wyłącznie do osób uciekających przed wojną z terenu Ukrainy. Większość osób przybywających do Polski mierzy się z barierą językową. Z pomocą przychodzą komunikatory czy różnego rodzaju aplikacje, ale to tylko chwilowe rozwiązanie. Oprócz zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i podstawowych środków do życia niezwykle istotne jest umożliwienie im zatrudnienia. By jednak w pełni spełniać oczekiwania polskich pracodawców, niezbędna jest przynajmniej podstawowa znajomość języka polskiego. Projekt będzie polegał na organizacji kursów języka polskiego na różnych poziomach. Dzięki temu obywatele Ukrainy łatwiej będą komunikować się z otoczeniem i zaspokajać swoje potrzeby w codziennych sytuacjach, m.in. w urzędach, sklepach, służbie zdrowia czy innych placówkach. Projekt wspomagający w nauce języka polskiego ma całkowitą wartość 2,9 mln zł, z czego blisko 2,5 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

Rynek pracy

Planowane jest również wsparcie w zakresie realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy poprzez zwiększenie ich dofinansowania unijnego łącznie o kwotę prawie pół miliona złotych. Działania w tym obszarze umożliwią osobom uciekającym z Ukrainy skorzystanie ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, staży, prac interwencyjnych, przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekty unijne otwarte dla uchodźców

Osoby uciekające z terenu Ukrainy mogą również zostać uczestnikami wsparcia w ramach obecnie realizowanych projektów unijnych, m.in. z zakresu rynku pracy, zapewnienia opieki nad dziećmi, włączenia społecznego czy edukacji. Chodzi o możliwości zatrudnienia uchodźców z Ukrainy, reintegrację społeczną i zawodową, a także objęcie usługami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach prowadzących kształcenie ogólne oraz w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Aktualnie trwa proces formalnego uruchomienia środków, dzięki czemu w najbliższym czasie osoby uciekające z Ukrainy będą mogły skorzystać z wyżej wymienionych działań.

(fot. lublin112.pl, źródło UMWL)

14 komentarzy

 1. Pan Cieć z Alei Lubartowskich w Mieście Inspiracji

  Myślę, że najbardziej pomocna byłaby Ustawa zmieniająca nasz język urzędowy na ukraiński

  • Nie martw się. Już niedługo…

  • Strach pomyśleć co będzie jak Pan Cieć dowie się o języku pomocniczym, który według ustawy z roku 2005 można wprowadzić jeżeli w gminie mniejszość narodowa, etniczna albo posługująca się językiem regionalnym stanowi co najmniej 20%… straszne rzeczy… dasz radę to przełknąć?

   W województwie opolskim w ponad 20 gminach mieszkańcy mogą iść do urzędu i swobodnie komunikować się w języku niemieckim, składać podania, otrzymywać pisma…

 2. Czy znajdzie się jakiś głupi kraj który pomoże Polakom przed nędzą.

  • Nie, drugiego takiego bogatego kraju, i działającego na zasadzie: zastaw się, a postaw się, nie ma.
   Na tyle dobrze, że nie wynaleziono jeszcze ustawy zuszającej obywateli do brania kredytów i obdarowywania nimi „sióstr” i „braci”.
   Myślę jednak, że to kwestia czasu…

 3. Zmiana konstytucji w toku, proszę przeczytać pomysły…

 4. Konfiskaty majątku , Jak zaznaczono, „przejęty majątek będzie w całości spożytkowany na wsparcie ofiar rosyjskiej agresji”. Projekt zmian w Konstytucji i to z projektu 2022 z przed kilku dni … jakich ofiar? Czy Polacy są ofiarami agresji Rosyjskiej?

  • czyj majątek dopisz – ruskich

   • majątek osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi,( przecinek) osób prawnych oraz innych podmiotów, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania(…)”. A CO OZNACZA DROBNY DOPISEK innych podmiotów ( czyli każdego podmiotu) proszę przeczytać ze zrozumieniem.

 5. Na marginesie…jak ktoś będzie chciał skonfiskować majątek TEMU INNEMU PODMIOTOWI to przy takich sądach …znajdzie się zawsze dowód, powód , świadek etc. pozdrawiam

 6. Braci się nie traci! Chyba, że na Wołyniu.

 7. Zobaczymy faka za to tylko kwestia czasu

  • Bystrzy ludzie to rozumieją, oszalałe z chęci „pomocy braciom” masy nigdy nie ogarną.

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Ireneusz Krosny „Mowa ciała” w amfiteatrze na Poczekajce
Zaproszenie na terenowe akcje poboru krwi
Rekrutacja do drużyny futbolu australijskiego
Światowy Dzień Zwierząt – Dzień Otwarty Schroniska
Seniorze! Jak nie dać się jesiennej chandrze, nie nudzić się w domu, a przy okazji zaoszczędzić? Wszystkiego dowiesz się w Galerii Olimp!