Wtorek, 25 czerwca 202425/06/2024
690 680 960
690 680 960

Pogranicznicy świętowali rocznicę powstania jednostki. Były wyróżnienia i awanse (zdjęcia)

Największy oddział straży granicznej w Polsce miał wczoraj swoje święto. Służbę pełni w nim prawie 3 tysiące osób, którzy strzegą odcinka granicy o długości 467 km.

W sobotę w Chełmie odbyły się obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Rozpoczęła je msza św. w kościele pw. św. Kazimierza w intencji funkcjonariuszy. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli na plac apelowy, gdzie odbyła się część oficjalna. Tam przywitano zebranych gości, a po podniesieniu flagi na maszt i odegraniu hymnu państwowego zorganizowano ceremonię wręczenia medali, odznaczeń, wyróżnień i aktów mianowań na wyższe stopnie. Kolejnym etapem wydarzenia był koncert charytatywny „Straż Graniczna – Niezłomnym” w Chełmskim Domu Kultury z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

W obchodach Święta Straży Granicznej, oprócz funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, uczestniczyli m.in.: Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Szcząchor, Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka oraz przedstawiciele władz samorządowych, szkolnictwa, a także innych służb mundurowych.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej powołany został 7 maja 1991 roku na bazie Nadbużańskiego Batalionu Wojsk Ochrony Pogranicza. Nadano mu sztandar i imię „27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej’”. Obecnie jest to profesjonalna formacja graniczno-migracyjną, do której podstawowych zadań należy m.in. ochrona granicy państwowej, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego oraz rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz wykroczeń.

Jest to największy oddział straży granicznej w Polsce. Strzeże nie tylko granic Rzeczpospolitej Polskiej lecz także granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i Strefy Schengen czyli obszaru, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone jednolite zasady dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych. Jest też gwarantem bezpieczeństwa dla obywateli Unii Europejskiej przed przedostaniem się do Europy osób, których pobyt mógłby stanowić zagrożenie dla jej bezpieczeństwa i obronności.

W ramach Nadbużańskiego Oddziału SG funkcjonuje 20 Placówek Straży Granicznej oraz Ośrodek Strzeżony. Służbę pełni tu prawie 3 tysiące funkcjonariuszy i pracowników, którzy na co dzień zaangażowani są w ochronę granicy państwowej o długości 467 km. Funkcjonariusze SG strzegą części granicy z Republiką Białorusi i części granicy z Ukrainą.

Pogranicznicy świętowali rocznicę powstania jednostki. Były wyróżnienia i awanse (zdjęcia)

Pogranicznicy świętowali rocznicę powstania jednostki. Były wyróżnienia i awanse (zdjęcia)

Pogranicznicy świętowali rocznicę powstania jednostki. Były wyróżnienia i awanse (zdjęcia)

Pogranicznicy świętowali rocznicę powstania jednostki. Były wyróżnienia i awanse (zdjęcia)

Pogranicznicy świętowali rocznicę powstania jednostki. Były wyróżnienia i awanse (zdjęcia)

Pogranicznicy świętowali rocznicę powstania jednostki. Były wyróżnienia i awanse (zdjęcia)

Pogranicznicy świętowali rocznicę powstania jednostki. Były wyróżnienia i awanse (zdjęcia)

Pogranicznicy świętowali rocznicę powstania jednostki. Były wyróżnienia i awanse (zdjęcia)

Pogranicznicy świętowali rocznicę powstania jednostki. Były wyróżnienia i awanse (zdjęcia)

Pogranicznicy świętowali rocznicę powstania jednostki. Były wyróżnienia i awanse (zdjęcia)

Pogranicznicy świętowali rocznicę powstania jednostki. Były wyróżnienia i awanse (zdjęcia)

Pogranicznicy świętowali rocznicę powstania jednostki. Były wyróżnienia i awanse (zdjęcia)
(fot. NOSG)

Jeden komentarz

  1. Ten garbaty też dostał?