Środa, 22 maja 202422/05/2024
690 680 960
690 680 960

Od poniedziałku blisko 1 mln uczniów w kraju będzie realizować naukę zdalną (wideo)

Od najbliższego poniedziałku uczniowie ze szkół ponadpodstawowych ze strefy czerwonej będą mieli lekcje na odległość. W trybie mieszanym będą uczyli się uczniowie szkół ponadpodstawowych ze strefy żółtej.

Od poniedziałku blisko 1 mln uczniów z ponad 6 tys. szkół ponadpodstawowych realizować będzie naukę zdalną. Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych wchodzą od najbliższego poniedziałku i będą różne, w zależności od strefy objętej obostrzeniami.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). Oznacza to, że co najmniej połowa uczniów z danej szkoły będzie miała zajęcia stacjonarnie w szkole, a pozostali zdalnie. Zadaniem dyrektora szkoły będzie wdrożenie odpowiednich procedur wprowadzających oraz poinformowanie całej społeczności szkolnej o przyjętym systemie kształcenia hybrydowego.

W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

 

 

Wyjątki zarówno w strefie żółtej jak i w czerwonej

Nauczanie stacjonarne pozostaje w szkołach ponadpodstawowych w następujących placówkach: specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, szkołach specjalnych samodzielnych lub funkcjonujących w zespołach. W szkołach tych młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie a także prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany do zorganizowania im nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

W przypadku szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe zajęcia praktyczne w strefie żółtej i czerwonej będą prowadzone co do zasady stacjonarnie, w tym u pracodawców. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas szkoła lub placówka będzie mogła te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa. W strefie żółtej praktyki zawodowe będą odbywać się stacjonarnie – o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

Ograniczeniem nie będą także objęci młodociani pracownicy będący uczniami branżowej szkoły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców. Będą oni realizować zajęcia praktyczne o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

Ograniczeniem nie będą także objęte internaty, w których przebywają uczniowie, w tym z zagranicy.

Od poniedziałku blisko 1 mln uczniów w kraju będzie realizować naukę zdalną (wideo)

Od poniedziałku blisko 1 mln uczniów w kraju będzie realizować naukę zdalną (wideo)

Od poniedziałku blisko 1 mln uczniów w kraju będzie realizować naukę zdalną (wideo)

Od poniedziałku blisko 1 mln uczniów w kraju będzie realizować naukę zdalną (wideo)

Od poniedziałku blisko 1 mln uczniów w kraju będzie realizować naukę zdalną (wideo)

(fot. wideo MEN)

28 komentarzy

  1. Gdzie to babsko ma maskę? Wstyd, Polska upada a jej rząd jest największą pomyłką tego świata. Kiedy wreszcie te same mordy pójdą w piach i zacznie się nowa era z normalnymi ludźmi?.

  2. tak realizują że większej patologi to nie pamiętam.. zbliżamy się do lat 90 pod tym względem, chlanie ćpanie, do 3 rano na osiedlach, niszczenie, mazanie…

  3. Heh,z tym,że podstawówki zostają to wiadomo dlaczego,zapytałbym wszystkich i już o poglądy nie chodzi,gdzie jest zasób złota z uk?Wydaje się to już tak oczywiste,ale przez plandemię pójdzie znów w pi..u.Zapytajcie rządzących,bo kasa im się chyba kończy.