Czwartek, 18 kwietnia 202418/04/2024
690 680 960
690 680 960

Od 27 lutego rozpocznie się rekrutacja przedszkolaków w Lublinie

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin rozpocznie się 27 lutego i potrwa do 10 marca.

– Na zbliżający się rok szkolny przygotowaliśmy w miejskich placówkach ponad 10 tys. miejsc dla przedszkolaków. Oferta edukacyjna Miasta Lublin obecnie obejmuje: 2 zespoły przedszkolne, 3 przedszkola w zespołach szkół, 1 przedszkole w zespole szkolno-przedszkolnym oraz 60 przedszkoli publicznych, które dysponują 9200 miejscami, 34 oddziały przedszkolne w 21 szkołach podstawowych, zapewniających ok. 850 miejsc dla dzieci 5 i 6-letnich oraz oddziały przedszkolne w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Ponadto sieć placówek przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin w bieżącym roku szkolnym uzupełniają trzy przedszkola niepubliczne – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach przyjmują kandydatów mieszkających na terenie Lublina. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców i składa się z dwóch etapów. W pierwszym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, czy zdrowotną. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Miasto.

Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący. Są to:

– pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego – 4 punkty;
– oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;
– jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
– rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 5 punktów;
– zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 4 punkty;
– rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy – 2 punkty.

Postępowanie rekrutacyjne do lubelskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców.

W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis. Natomiast osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą wypełnić wniosek online lub odręcznie po wydrukowaniu, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału.

Wniosek dostępny jest na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego edu.lublin.eu w zakładce „Aplikacje dla rodziców”. Należy tam wybrać punkt „Nabór do przedszkoli”. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „Zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń. Dzieci obecnie uczęszczające do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin nie biorą udziału w rekrutacji lecz kontynuują wychowanie przedszkolne na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, które może się odbywać w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2018 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

– dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
– dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego obecnie uczęszczają lub ubiegać się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2017-2020) dotychczas uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.

Szczegółowe informacje na stronie lublin.eu/edukacja.

(fot. pixabay.com)

10 komentarzy

 1. I co pierwszeństwo mają niepracujący beneficjenci socjalu oraz inne nieroby, a pracujące młode małżeństwa się zastanawiają, czy znajdzie się miejsce dla nich…

  • Dostępność przedszkoli i żłobków to żaden problem. Kilka tygodni temu, w radiu, poseł PiSu mówił, że jego dziecko w Warszawie uczęszcza do żłobka i za niecałe 200PLN ma opiekę w żłobku z wyżywieniem.
   Można? Tylko frajerzy wysyłają swoje dzieci do żłobków przedszkoli za 1500-2000PLN. Albo „złodzieje” którzy nie mają co z pieniędzmi robić.

  • No nie do końca, zgodnie z podaną informacją masz dodatkowe punkty w przypadku gdy jeden i drugi rodzic pracuje/ma działalność oraz dodatkowo jeżeli rozliczają się w Lublinie.

 2. Tytuł mnie zmroził „Od 27 lutego rozpocznie się rekrutacja ..” na szczęście przedszkolaków do przedszkola, a już myślałem że na wojnę z ruskimi onucami biorą.

 3. Co tam punkty i inne wymysły. Najlepiej mieć wukraińskie papiery . Załatwisz wszystkie nie osiągalne dla nas sprawy.

 4. Wiem bo pracuję.

  Niestety, ale to fakt . Każda,,siostra,, ma pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola.

 5. Dlaczego opozycja tak nienawidzi dzieci z Ukrainy?

Z kraju