Sobota, 18 maja 202418/05/2024
690 680 960
690 680 960

Na polskich drogach ma być bezpieczniej dzięki nowym przepisom

Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Chodzi o zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń podczas wypadków.

– Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest priorytetem obecnego rządu. Budujemy nowe trasy i remontujemy istniejące odcinki dróg, dzięki czemu sukcesywnie poprawia się poziom bezpieczeństwa i komfort podróżowania. Wprowadzamy też zmiany prawne, które mają na celu zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dyrektywa UE dotycząca bezpieczeństwa infrastruktury drogowej przewiduje przeprowadzanie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków, oceny bezpieczeństwa oraz ukierunkowanych kontroli BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego). Nowe przepisy, oprócz dotychczasowych dróg w transeuropejskiej sieci drogowej (TEN-T) obejmą także: autostrady i drogi ekspresowe lub ich odcinki poza siecią TEN-T, drogi krajowe lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków unijnych, drogi wojewódzkie lub ich odcinki, które przebiegają poza miastami oraz są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków UE i nie posiadają zjazdów.

W przypadku dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przepisy dotyczące oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmą również drogi krajowe w miastach oraz drogi krajowe wybudowane bez udziału środków unijnych.

Wprowadzona zostanie procedura przeprowadzania co 5 lat oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmującej całą sieć, której skutkiem będzie klasyfikacja sieci dróg zgodnie z ich poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pojawi się także obowiązek przeprowadzania tzw. ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego i działań zaradczych przez zarządców na drogach o najniższych poziomach bezpieczeństwa. W wyniku ukierunkowanych kontroli brd wytypowane zostaną odcinki do podjęcia działań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, które dadzą jak najszybszy skutek.

Ustanowiony zostanie obowiązek systemowego uwzględniania niechronionych użytkowników drogi, czyli pieszych i rowerzystów, we wszystkich procedurach zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Nowe przepisy przewidują, że wydłużony zostanie okres obowiązywania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego do 5 lat i termin pomiędzy szkoleniami okresowymi do 5 lat. Ponadto umożliwione zostanie przedłużanie ważności certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku ze zniesieniem stanu epidemii i organizowaniem już szkoleń okresowych.

Wejście w życie nowych przepisów jest planowane po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 r.

(fot. MI)

20 komentarzy

  1. Nowe „Państwowe stanowiska” za czekaj… 14 dni 😉 bada nam służyć po wieki ku chwale bezpieczeństwa

  2. Ustawą znieść drogowych bandytów, no genialne!! Jeszcze tylko pisiorki drożyznę przez was wykreowaną znieście taką ustawą, to się już naprawdę będę czuł jak za komuny, w której dorastałem!!

  3. nieKrytyKrytyk

    kurde a nam tłumaczyli że to przez kierowców są wypadki, a jednak nie to przez przepisy xD
    brawo pis, że nikt na to nie wpadł, że żeby było mniej wypadków trzeba wprowadzić nowe przepisy.
    czy podniesienie mandatów spowodowało że mniej ludzi ginie?? nie ale za to spowodowało znaczny wpływ do budżetu. czyli jakiś tam plus jest, może nie taki jaki miał być ale przynajmniej jest więcej na rozdawanie XD