Niedziela, 14 lipca 202414/07/2024
690 680 960
690 680 960

MPWiK Lublin rusza z kolejną edycją programu „Przyłącz się do nas”. Można otrzymać dofinansowanie

Poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska i efekt ekologiczny – takie są cele programu „Przyłącz się do nas”, który właśnie uruchamia MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do budowy podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w mieście.

– To kolejna edycja programu, który w latach 2013-2016 cieszył się ogromną popularnością wśród mieszkańców Lublina. Na realizację programu przeznaczono wtedy 2,5 mln zł, dzięki czemu do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej podłączono 6300 mieszkańców – podsumowuje Artur Szymczyk, Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

Do rozdysponowania jest 738 tys. złotych

Na tę edycję programu Spółka ma do rozdysponowania 738 tys. zł. Dofinansowanie można uzyskać do wybudowanego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej – w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów budowy, w kwocie nie większej niż 5 tys. zł. Wsparcie finansowe przeznaczone jest także do wybudowanego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej z przydomową przepompownią ścieków – w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów budowy, w kwocie nie większej niż 10 tys. zł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które wykonały podłączenie posesji do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r. zawarły/zawrą z MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie umowę o odprowadzanie ścieków bytowych z posesji zabudowanych m.in.: budynkami mieszkalnymi, budynkami przeznaczonymi na potrzeby administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej.

– Celem programu jest wsparcie budowy podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej, a równocześnie poprawa stanu środowiska i ochrona gospodarki wodnej  w mieście poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych – dodaje Prezes Artur Szymczyk. – Dla Spółki celem jest także uzyskanie efektu ekologicznego dla projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap III”.

Wnioski o dofinansowanie można już składać. Wsparcie będzie udzielane do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do końca października 2024 roku. Szczegółowe zasady określa „Regulamin udzielania przez MPWiK dofinansowania do budowy podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej” dostępny na stronie Spółki.

https://www.mpwik.lublin.pl/strefa-klienta/obsluga-klienta/procedura-przylaczenia-do-sieci-wodociagowej-i-kanalizacji-sanitarnej/

„Przyłącz się do nas” edycja 2013-2016

Poprzednia edycja programu „Przyłącz się do nas” realizowana była od 1 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku. Program skierowany był przede wszystkim do osób i podmiotów podłączających się do sieci kanalizacyjnej wybudowanej ze środków unijnych. Mogli z niego również korzystać właściciele innych nieruchomości, którzy zdecydowali się na likwidację szamb.

W ramach programu do sieci unijnych podłączono 6015 osób, a do pozostałych sieci 285. W sumie do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej przybyło 6300 mieszkańców. Na realizację programu przeznaczono 2,5 mln zł.

Większość właścicieli posesji zakwalifikowanych do programu zdecydowała się na realizację przyłączy ze środków własnych, a następnie aplikowała do MPWiK o wsparcie finansowe. Średnia wartość wsparcia do jednego podłączenia wyniosła 2493,93 zł (bez przepompowni), 2535,82 zł (z przepompowniami). Budowę każdej przepompowni MPWiK wsparł kwotą 5 tys. zł.

Najwięcej beneficjentów wsparcia finansowego stanowili mieszkańcy południowych rejonów Lublina, przede wszystkim właściciele posesji przy ul. Głuskiej, Abramowickiej, Zorza, Wyzwolenia. Przy tych ulicach dofinansowano budowę 189 podłączeń. Z pozostałych rejonów miasta należy wspomnieć o ul. Kosynierów, gdzie dofinansowano budowę 43 podłączeń.

(Źródło: MPWiK)

2 komentarze

  1. Tylko własna studnia i własna oczyszczalnia. Jak was później empewik co miesiąc podliczy to zatęsknicie za własnym…

  2. robią w bambuko

    Dokładnie : Tylko własna studnia i własna oczyszczalnia. Jak was później empewik co miesiąc podliczy to zatęsknicie za własnym…
    Tak samo z LPEC, ciekawe jak rozwiążą temat podwyżek dla mieszkańców bloków z ogrzewaniem od LPEC, bo przecież jest na gaz, a podwyżki cen ogrzewania w 2027r o 100%, potem o 1000% do 2055r, jak nie masz pomp ciepła i fotowoltaiki bo ETS2 i opłaty za emisję CO2 opłata za gaz do ogrzewania domu około 100m2 ma kosztować około 24 tys zł

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport