Poniedziałek, 22 kwietnia 202422/04/2024
690 680 960
690 680 960

Młodzież z Felina ma swoją przestrzeń. Powstał ReWir (zdjęcia)

W kolejnej dzielnicy powstała nowa przestrzeń dla młodych. Miejsce wzorowane na „Hej!” poprowadzi organizacja pozarządowa, która zwyciężyła w konkursie ogłoszonym przez Miasto Lublin. Młodzież z Felina uzyskała własną przestrzeń spotkań i rozwoju pasji. To realizacja założeń Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

– Tworząc miasto przyjazne młodym wsłuchujemy się w ich potrzeby i staramy dostosowywać kierunki naszych działań do wizji wspólnej teraźniejszości i przyszłości. Zgodnie z postulatem lubelskiej młodzieży udostępniamy kolejne miejsca, które mogą być kształtowane i wykorzystywane zgodnie z jej oczekiwaniami. Mam nadzieję, że „ReWir” będzie pełen energii i oddolnych działań umożliwiających samorealizację, rozwijanie talentów i zainteresowań. Funkcjonowanie otwartych przestrzeni młodzieżowych w lubelskich dzielnicach ma też ważny aspekt partycypacyjny. Integracja lokalnej społeczności pozwala na zwiększenie zainteresowania młodzieży wspólnymi działaniami, co przekłada się na budowanie poczucia sprawczości i wpływu na bieżące decyzje – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

Przestrzeń młodych „ReWir” powstała w ramach otwartego konkursu ofert na stworzenie, realizację i ewaluację otwartych miejsc dla młodzieży ogłoszonego przez Miasto Lublin. Zlokalizowana jest przy ul. Królowej Bony 8, a opiekuje się nią Stowarzyszenie Kulturalny Felin. Lokal będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-20.00, a w weekendy według potrzeb.

Na pierwsze dni funkcjonowania „ReWiru” zaplanowano warsztaty i swobodne spotkania. Uczestniczenie w nich to sposób na poznanie miejsca i poczucie jego atmosfery. We wtorek (4 lipca) o godz. 17.00 odbyło się wspólne muzykowanie podczas warsztatów muzyczno-rytmicznych. Będzie można zagrać na różnych instrumentach, nauczyć się nowej, wyjątkowej piosenki czy dać upust emocjom podczas zabaw taneczno-ruchowych. Na środę (5 lipca) w godz. 15.00-18.00 zaplanowano natomiast warsztaty pirograficzne. Pirografia to sztuka utrwalania wzorów i obrazów poprzez wypalanie ich w drewnie oraz skórze. Uczestnicy nauczą się wybierać odpowiedni materiał, przygotowywać go do naniesienia grafiki oraz utrwalać poprzez wypalanie. Na warsztaty fotograficzne „ReWir” zaprasza w czwartek (6 lipca) w godz.15.00-17.00. Uczestnicy dowiedzą się jak świadomie dobierać poszczególne parametry, takie jak: przesłona, czas, balans bieli, czy głębia ostrości i jak ustawić kadr czy zbudować kompozycję zdjęcia. Cykl spotkań zakończą warsztaty cyrkowe, które odbędą się w piątek (7 lipca) w godz. 13.30-15.00. Będzie to okazja do nauki żonglowania chusteczkami i piłeczkami, rozkręcania talerzy i poznania podstawowych trików na flowerstick i diabolo.

Konkurs, w ramach którego powstała nowa przestrzeń młodych, jest realizacją zapisów aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Miasto zobowiązało się do stworzenia otwartych przestrzeni dla młodzieży, w których mogą realizować swoje pasje i zainteresowania, spotkać się z przyjaciółmi czy w spokoju odrobić lekcje. Pierwszą tego typu przestrzenią jest „Hej!” na ul. Peowiaków 11, którą otworzono we współpracy z IKEA w ramach działania „Przestrzeń Młodych” („Youth Space”) w inicjatywie bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, która korzysta z dofinansowania pochodzącego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, za pośrednictwem Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Młodzież z Felina ma swoją przestrzeń. Powstał ReWir (zdjęcia)

Młodzież z Felina ma swoją przestrzeń. Powstał ReWir (zdjęcia)

Młodzież z Felina ma swoją przestrzeń. Powstał ReWir (zdjęcia)

Młodzież z Felina ma swoją przestrzeń. Powstał ReWir (zdjęcia)

(fot. źródło UM Lublin)

3 komentarze

  1. Nie wiadomo jak długo to posłuży „młodzieży z Felina”?

  2. Felin to nie Lublin?

  3. Niewielu tam młodych, więcej DZIAŁACZY xD

Dodaj komentarz

Z kraju