Niedziela, 03 marca 202403/03/2024
690 680 960
690 680 960

Minister Maląg: „Należy zaostrzyć kary za przemoc wobec dzieci”

W miniony piątek odbyła się konferencja prasowa poświęcona przypadkom przemocy wobec nieletnich. Wzięli w niej udział premier Mateusz Morawiecki, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt.

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do śmierci ośmioletniego Kamila z Częstochowy, który został brutalnie skatowany przez swojego ojczyma. Prezes Rady Ministrów poinformował, że zwrócił się do ministra sprawiedliwości o zaostrzenie kar za znęcanie się nad dziećmi.

 – Dzisiaj wszystkich nas rozsadza złość, frustracja i ogromny smutek związany z tą tragiczną śmiercią i cierpieniem małego Kamilka z Częstochowy. Trzeba zmienić system i usprawniać procedury wszystkich instytucji, żeby do takich tragedii nie dochodziło – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wskazała, że potrzebne są konkretne rozwiązania, które zwiększą ochronę nieletnich. Wskazała też na zmiany, które już zostały wdrożone.

 – Znowelizowaliśmy ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wprowadza zmiany dotyczące bezpieczeństwa nieletnich. Rodzina jest sercem naszego rządu, nie ma i nie będzie zgody na krzywdzenie bezbronnych dzieci. W związku z tragediami, jakie się wydarzyły, należy wprowadzić konkretne rozwiązania – powiedziała minister Marlena Maląg.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wypracowało też zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które wchodzą w życie 22 czerwca br. O szczegółach powiedziała wiceminister Anna Schmidt.

 – Zmiana jest rewolucyjna, wprowadziliśmy wiele ważnych przepisów, które mają oddziaływać nie tylko na osoby, które przemocy doznają, ale też na tych, którzy tę przemoc stosują. Przyjęcie nowych przepisów było konieczne i niezbędne – mówiła wiceminister Anna Schmidt.

Ustawa antyprzemocowa – najważniejsze zmiany

 • szerszy krąg osób, na które będą oddziaływać przepisy ustawy,
 • dzieci, będące świadkami przemocy domowej, będą traktowane jako osoby doznające przemocy domowej,
 • specjalne programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc,
 • sankcje wobec osoby stosującej przemoc domową, która uporczywie uchyla się od uczestnictwa w programach,
 • nowe pojęcia w ustawie: przemoc ekonomiczna i cyberprzemoc,
 • osoba stosująca przemoc, która posiada broń palną, zostanie jej pozbawiona w przypadku wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”.

Nowelizacja ustawy o pieczy zastępczej

 • wyższe wynagrodzenie dla rodzin zastępczych,
 • zakaz tworzenia nowych domów dziecka,
 • centralny rejestr pieczy zastępczej, który ułatwi pracę sądom rodzinnym, a także organizatorom rodzinnej pieczy zastępczej,
 • urlopy dla rodziców adopcyjnych,
 • pomoc pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej,
 • możliwość jednokrotnego powrotu osoby, która opuściła już po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą, do dotychczasowej rodziny zastępczej,
 • nowelizacja uregulowała też zasady szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w postaci monitoringu.

Minister Maląg: „Należy zaostrzyć kary za przemoc wobec dzieci”

(fot. źródło MRiPS)

Jeden komentarz

 1. Oszust i darmozjad że też ludzie wogóle go słuchają

Dodaj komentarz

Z kraju

Polityka i społeczeństwo