690 680 960

Mieszkańcy mają zaznaczyć tak lub nie. Janowiec stara się o odzyskanie praw miejskich

Niebawem na mapie województwa lubelskiego może pojawić się kolejne miasto. W Janowcu trwają właśnie konsultacje społeczne na temat przywrócenia praw miejskich.

W gminie Janowiec rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie odzyskania praw miejskich. Ich celem jest zebranie od mieszkańców opinii na ten temat. Do 15 listopada wszystkie osoby zamieszkujące na terenie gminy oraz wpisane do rejestru wyborców, mogą opowiedzieć się za lub przeciwko temu pomysłowi. Konsultacje prowadzone są w formie bezpośredniej poprzez wypełnianie kart do głosowania, które znajdują się u sołtysów oraz potwierdzenie udziału w głosowaniu na liście osób uprawnionych.

Janowiec przed laty był już miastem, gdyż lokację miejską uzyskał w 1537 roku. Jednak w 1869 roku, na skutek reformy, prawa miejskie zostały mu odebrane. Podobnie jak kilkuset innym miastom w kraju. Przed kilkoma miesiącami, a dokładnie w lipcu, podczas Dni Janowca, Towarzystwo Przyjaciół Janowca ogłosiło rozpoczęcie starań prowadzących do odzyskania statusu miasta.

Jak podkreślano, będzie to powrót do tradycji historycznej, a jednocześnie zwiększy prestiż Janowca, dodatkowo przyniesie także wiele wymiernych korzyści. Wśród nich jest mowa m.in. o wzroście atrakcyjności inwestycyjnej, czy też możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich. Wszystko to ma być szansą na rozwój gminy.

Jeżeli mieszkańcy opowiedzą się za takim rozwiązaniem, odpowiedni wniosek trafi wówczas do wojewody lubelskiego, a potem do rady ministrów. Po jego zatwierdzeniu na mapie województwa lubelskiego pojawi się kolejne miasto, a Janowiec stanie się gminą miejsko-wiejską.

(fot. Zwiedzaj Lubelskie)

2 komentarze

  1. Podatki podniosą to już tak okoliczni się nie ucieszą 😉

  2. może

Kursy walut

  • USD 4.3258zł 0.01%
  • GBP 5.3609zł 0.19%
  • EUR 4.716zł 0.18%
  • CHF 4.7054zł 0.2%

Polub nas