Wtorek, 16 kwietnia 202416/04/2024
690 680 960
690 680 960

Miejska spółka chce zmienić taryfę. Propozycja zakłada wyższe opłaty za wodę i ścieki

W Lublinie mają wzrosnąć opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków dla mieszkańców miasta. Nowe taryfy musi wcześniej zatwierdzić Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Poprzednia propozycja nowego cennika została odrzucona.

Po raz drugi w ostatnim czasie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji stara się o zmianę taryfy opłat za wodę i ścieki dla lubelskich odbiorców. Tym razem propozycja zakłada, że opłata z obecnych 8,91 za metr sześcienny wody i ścieków wzrośnie do 9,72 zł. Jednak stawka ta miałaby obowiązywać tylko przez rok. W drugim roku zaproponowano 10,38 zł, a w trzecim 10,46 zł. Odpowiedni wniosek skierowano już do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Poprzednim razem propozycja nowych cen za wodę i ścieki, jaką przedstawiło MPWiK, została odrzucona przez Wody Polskie. Spółka chciała, aby odbiorcy płacili 10,03 zł w pierwszym roku, 10,70 w drugim oraz 10,76 w trzecim roku obowiązywania taryfy. Urzędnicy uznali jednak, że podwyżka jest zbyt wysoka, a przede wszystkim nie ma uzasadnienia w ponoszonych kosztach. Tym razem władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji tłumaczą, wzrost opłat jest zasadny.

– Zaproponowany przez nas nowy projekt taryfy jest w pełni uzasadniony zoptymalizowanymi kosztami ponoszonymi przez spółkę, ale przede wszystkim, tak jak poprzednio, zależy nam na ochronie interesów mieszkańców Lublina. Odnieśliśmy się w nim szczegółowo do uwag i wniosków zawartych w otrzymanej odmownej decyzji. Biorąc pod uwagę obowiązujące obecnie w Polsce Taryfy, jak też te zaproponowane przez przedsiębiorstwa wodociągowe na kolejne trzy lata, należy zauważyć, że Lublin, po zatwierdzeniu i wejściu w życie poprawionej Taryfy, wciąż pozostanie miastem o najniższym poziomie cen za wodę i ścieki w kraju – mówi Sławomir Matyjaszczyk, Prezes Zarządu MPWiK w Lublinie.

Jak dodają przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, nowy cennik uwzględnia równocześnie wymagania ochrony środowiska, zapewniając ciągłość dostaw oraz odpowiednią jakość wody, jak też funkcjonowanie niezawodnego systemu odprowadzania ścieków. Projekt taryfy i zaproponowane w nim stawki i ceny warunkują bezpośrednio zabezpieczenie ciągłości prowadzonych inwestycji do 2024 roku. Dotyczy to szczególności projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym tych w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury wodociągowo-ściekowej w Lublinie na łączną kwotę ok. 300 mln zł, które mają być niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju miasta i komfortu życia jego mieszkańców.

(fot. MPWiK)

21 komentarzy

  1. a w Danii woda za darmo !! można ? można!!!!

  2. I bardzo dobrze. Jak się na to godzicie to płaćcie. Przy wprowadzaniu podatku cukrowego też nie było protestów.

  3. Najbiedniejszy region. Najniższe płace to ceny usług i towarów ( w tym wody ) też powinny być najniższe.

Z kraju