Czwartek, 29 lutego 202429/02/2024
690 680 960
690 680 960

Międzynarodowy projekt dydaktyczno-naukowy w SPSK Nr 4. Nagrania z operacji posłużą lekarzom z Unii Europejskiej (zdjęcia)

Kierowany przez prof. UM dr hab. n. med. Andrzeja Głowniaka Kliniczny Oddział Elektrokardiologii SPSK Nr 4 w Lublinie jest jednym z dwóch w Europie Środkowo-Wschodniej i jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym realizowany jest ważny międzynarodowy projekt. Wykonywane w tym oddziale zabiegi krioablacji balonowej zostały zarejestrowane za pomocą systemu kamer oraz urządzeń zapisujących wszystkie szczegółowe parametry operacji. Materiał posłuży do celów naukowych oraz szkoleń młodych lekarzy z Unii Europejskiej.

– To, że nasz ośrodek znalazł się w gronie szpitali realizujących europejski projekt dydaktyczno-naukowy jest szczególnym powodem do dumy, ponieważ w przedsięwzięciu tym biorą udział wiodące ośrodki europejskie – mówi dr hab. n. med. Andrzej Głowniak, profesor Uniwersytetu Medycznego, kardiolog, lekarz kierujący Klinicznym Oddziałem Elektrokardiologii SPSK Nr 4 w Lublinie.

Projekt realizuje firma Medtronic, globalny lider w zakresie technologii medycznych.

– Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 i Lublin został wybrany ze względu na profesora Andrzeja Głowniaka, który współpracował z nami przy innym istotnym projekcie dotyczącym szkolenia ukraińskich lekarzy z zabiegów ablacji. Poza SPSK Nr 4 w Lublinie odwiedziłam też inne kardiologiczne ośrodki w Polsce, jednakże po konsultacjach z moimi kolegami z firmy uznaliśmy, że prof. Andrzej Głowniak, ze względu na swoje umiejętności i doświadczenie będzie najlepszym kandydatem do obecnie realizowanego projektu – mówi dr n. med. Darya Varabyova, elektrofizjolog, która w firmie Medtronic odpowiada za edukację lekarzy w zakresie zabiegów ablacji.

Inicjatorem przedsięwzięcia realizowanego przez Medtronic jest prof. Serge Boveda, światowej sławy elektrofizjolog z Tuluzy we Francji. Projekt polega na nagrywaniu zabiegów jednego typu – krioablacji. To jedna z metod leczenia migotania przedsionków.

– Zabiegi są rejestrowane w różnych europejskich ośrodkach w celu porównania wykonania ich przez eksperta z wykonaniem ich przez szkolonego przez niego lekarza, z mniejszym doświadczeniem, ale mogącego już samodzielnie przeprowadzać tego typu procedury – mówi dr n. med. Darya Varabyova

W Polsce do projektu został włączony wyłącznie jeden ośrodek – Kliniczny Oddział Elektrokardiologii SPSK Nr 4 w Lublinie.

– Poza tym rejestrowaliśmy już zabiegi w ośrodkach w Budapeszcie i w Tuluzie. Kolejne zabiegi zamierzamy nagrywać w placówkach w Hamburgu, Frankfurcie i innych ośrodkach w Europie Zachodniej – mówi dr n. med. Darya Varabyova.

Międzynarodowy zespół pracował w szpitalu przy ul. Jaczewskiego 8 przez dwa dni, 22 i 23 sierpnia 2023 roku. Rejestrował zabiegi krioablacji wykonywane przez dr hab. n. med. Andrzeja Głowniaka oraz lek. med. Katarzynę Wojewodę. Projekt ma cel dydaktyczny i szkoleniowy. Materiały filmowe będą wykorzystywane przy szkoleniu lekarzy, zaplanowane są również publikacje uzyskanych wyników w czasopismach naukowych.

– Porównujemy, jak te zabiegi wykonuje profesor i osoba przez niego szkolona, czyli jak krótka jest krzywa edukacji. Krioablacja migotania przedsionków to bardzo bezpieczny, krótki i w związku z tym często wykonywany zabieg. Młodzi lekarze dość łatwo uczą się tej metody – przyznaje dr n. med. Darya Varabyova.

– Na sali operacyjnej nie jesteśmy nagrywani my – lekarze, ale praca naszych rąk w polu zabiegowym. Rejestrowane są też wszystkie parametry zabiegu, w tym: zapis elektrogramów wewnątrzsercowych, obraz z ekranu RTG oceniający położenie cewników wewnątrz serca oraz parametry krioaplikacji usuwających z serca obszary odpowiedzialne za arytmię. Inaczej mówiąc jest rejestrowany cały przebieg zabiegu wraz z jego szczegółowymi technicznymi parametrami, które później będą analizowane pod kątem różnic w wykonywaniu tych zabiegów przez lekarzy z różnych wiodących ośrodków kardiologii zabiegowej – mówi dr hab. n. med. Andrzej Głowniak, prof. UM.

– Nagrany materiał będzie przeanalizowany pod względem jakości wykonania poszczególnych etapów zabiegu – zwłaszcza przez młodych lekarzy. Analizie będzie poddany również cały zabieg i wyniki leczenia pacjentów – zapowiada przedstawicielka firmy Medtronic.

Migotanie przedsionków należy do jednych z najczęściej występujących arytmii serca. Jedną z metod leczenia jest krioablacja – działanie niską temperaturą na ten fragment tkanki, który generuje nieprawidłowe przewodzenie impulsów w mięśniu sercowym. Najczęściej stosowane są dwa rodzaje tego zabiegu – krioablacja balonowa oraz ablacja punktowa przy pomocy prądu. W przypadku krioablacji balonowej, która jest jednym z wielu rodzajów zabiegów wykonywanych w Klinicznym Oddziale Elektrokardiologii SPSK Nr 4 w Lublinie, niska temperatura niszczy wybrany obszar i pozwala na odizolowanie ognisk arytmogennych. Skuteczność leczenia migotania przedsionków tym rodzajem zabiegu wynosi nawet 80 procent.

W SPSK Nr 4 w Lublinie wykonuje się ok. 500 zabiegów ablacji rocznie, z czego techniką krioablacji balonowej około 150.

 

Dodaj komentarz

Z kraju

Polityka i społeczeństwo