Środa, 24 kwietnia 202424/04/2024
690 680 960
690 680 960

Miasto Lublin ogłosiło konkurs na realizację miejskiego programu in vitro. Będzie wsparcie finansowe do wykonania 2 procedur zabiegu zapłodnienia

Mieszkańcy Lublina będą mogli korzystać z miejskiego wsparcia finansowego do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Miasto Lublin właśnie ogłosiło konkurs na realizację tego programu polityki zdrowotnej.

– Od wielu lat diagnozujemy i analizujemy potrzeby zdrowotne naszych mieszkańców i odpowiadając na rozpoznane problemy skutecznie wprowadzamy pozasystemowe programy zdrowotne i profilaktyczne. Dostrzegamy również sygnalizowany przez mieszkańców problem niepłodności, dotykający coraz większej liczby par. Dziś leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego jest dostępne w ramach usług komercyjnych, bez wsparcia z budżetu państwa. Oznacza to pozbawienie wielu par posiadania potomstwa, dlatego miejski program dofinansowania do procedury in vitro wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i jest odpowiedzią na faktyczne, uzasadnione medycznie problemy społeczeństwa – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Do ogłoszonego przez Miasto konkursu przystąpić mogą podmioty wykonujące działalność leczniczą, świadczące usługi medyczne w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w rozumieniu ustawy o leczeniu niepłodności i prowadzące aktualnie działalność na terenie województwa lubelskiego.

Miejski program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą in vitro dla mieszkańców Lublina zakłada wsparcie finansowe do wykonania 2 procedur zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego dla każdej z minimum 50 par zakwalifikowanych rocznie do programu. Będzie to dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł do jednej procedury in vitro. Na realizację programu w latach 2023-2025 zaplanowano środki finansowe w miejskim budżecie w wysokości 1,52 mln zł.

Adresatami programu są pary z problemem niepłodności będące mieszkańcami Lublina oraz rozliczające podatek na terenie miasta, pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, które przeszły postępowanie diagnostyczne w kierunku niepłodności.

Z końcem ubiegłego roku, podczas grudniowej sesji, Radni zdecydowali o przyjęciu programu polityki zdrowotnej w zakresie dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin. Program będzie realizowany w latach 2023 – 2025. Został opracowany przez profesora Sławomira Wołczyńskiego – Kierownika Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Profesor jest cenionym ekspertem i autorem tożsamych programów realizowanych w innych samorządach w Polsce. Programy jego autorstwa realizowane są m.in. w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie, Gdańsku, Częstochowie, Zgierzu, Radomsku, Pabianicach.

Światowa Organizacja Zdrowia uznaje niepłodność za chorobę społeczną, a towarzystwa medyczne alarmują, że zmaga się z nią nawet 1,5 mln par w Polsce.

Formularz ofertowy, wzór oświadczeń i informację o szczegółowych warunkach konkursu można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lublin.eu (zakładka: Ogłoszenia/Konkursy) lub w Wydziale Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin w terminie do 21 lutego. Otwarcie ofert zaplanowano na 22 lutego. Wyniki konkursu poznamy po jego rozstrzygnięciu, czyli pod koniec lutego.

(fot. źródło UM Lublin)

13 komentarzy

  1. W tej kondojuris nie mają problemów z płodnością, zmieniają partnerów jak koty na wiosnę ?

  2. In vitro nie leczy,tylko spełnia kaprysy i zachcianki…Autor do szkoły. Kolejne mżonki lewackiego ratusza…

Z kraju