690 680 960

Mateusz Morawiecki: „Właśnie zrobiliśmy kolejny krok w wojnie z przestępcami drogowymi”

W środę rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, który zakłada radykalne zaostrzenie kar dla piratów drogowych. Chodzi tutaj o podniesienie wysokości mandatów i grzywien.

– Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, który zakłada radykalne zaostrzenie kar, podniesienie mandatów i grzywien dla piratów drogowych. Ten projekt jest naszą bronią w walce o bezpieczeństwo i życie Polaków. Jesteśmy tu bezkompromisowi: każdy kto wsiądzie za kółko pod wpływem alkoholu lub będzie rażąco przekraczał przepisy drogowe musi się liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami – poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki.

Jednocześnie dodał, że rząd jest po stronie niewinnych ofiar i ich rodzin, a nie po stronie tych, którzy z głupoty lub dla zabawy łamią innym życie.

– Żeby zmiany były skuteczniejsze wprowadzamy mechanizm powiązania wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. Statystki drogowe nie kłamią, wciąż na naszych drogach ginie zbyt dużo osób, a każdego dnia przybywa rannych. Wypadki drogowe to wiele tragedii rodzinnych, ale i koszty dla gospodarki – dodał premier.

Straty dla budżetu państwa z powodu wypadków drogowych to ponad 56 miliardów złotych rocznie, a w 2018 roku aż 2,7 proc. polskiego PKB. To ogromne sumy, jak przekazał szef rządu, środki te można przeznaczyć na poprawę życia Polaków.

Zmiany, które mają być wprowadzone w kodeksie drogowym:
– maksymalna wysokość grzywny zostanie podniesiona z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Dotyczyć będzie wykroczeń drogowych. W postępowaniu mandatowym maksymalna wysokość grzywny zwiększona zostanie do 3,5 tys. zł,
– maksymalny mandat karny będzie kosztował 5 tys. zł, a nie jak dotąd 500 zł. W przypadku recydywy mandat będzie wynosił od 3 tys. zł do 5 tys. zł,
– kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tys. zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, których leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni,
– dochody z grzywien nie będą zasilać budżetu, ale w całości będą trafiać do Krajowego Funduszu Drogowego,
– zaostrzenie kar dla pijanych kierowców, m.in. obowiązek wypłaty renty przez sprawce przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym,
– prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tyś zł.
– w przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1 tyś zł,
– zmiana w systemie punktów karnych – punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat, a nie po roku jak obecnie,
– za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych,
– uzależniono wysokość składki OC od liczby punktów karnych,
– niższe stawki OC dla jeżdżących bezpiecznie,
– wprowadzenie instytucji czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia,
– utrata prawa jazdy na 3 miesiące za fałszowanie wskazań tachografu,
– za objeżdżanie, omijanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, będzie grozić minimalna grzywna w wysokości 2 tys. zł,
– prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca ww. wykroczenia w ciągu 2 lat popełni takie wykroczenie ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł.

Zgodnie z policyjnymi danymi w 2020 roku zgłoszono 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, w wyniku których 2 491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko. Co istotne, niemalże 90 proc. z nich wydarzyło się z winy kierujących. W 2020 roku z winy pijanych kierowców doszło do 1 656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1 847 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, sprawcy pod działaniem alkoholu stanowili 7,9 proc.

Z badań postaw i opinii społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeprowadzonych na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2018 r. wynika, że aż 82 proc. badanych opowiada się za stosowaniem surowszych kar za przekraczanie prędkości. Z kolei aż 89 proc. osób opowiada się za stosowaniem surowszych kar za nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych.

(fot. lublin112.pl, grafiki KPRM)

113 komentarzy

 1. Ant lewaczku zamknij paszcze ….

 2. Lecisz sobie prawilnie 160 s7ką w stronę Warszawy i nagle zdajesz sobie sprawę że z tyłu nadciąga grupa BMW ustawiona w wachlarz spychając wszystkich z drogi,
  Przyspieszasz jedziesz już blisko 200 i jakież jest twoje zdziwienie że cię dopadają uruchamiając sygnały 20m za tobą i musisz uciekać na pas awaryjny gdzie już schował się tir…
  Jakież jest twoje zdziwienie że to kolumna kogoś z miłościwie nam panujących ponad prawilnie zapierdziela bez sygnałów świetlnych – tak się bawi szlachta 🙂

 3. Kasy rząd szuka łupiąc i tak już biednego obywatela,dalej głupki głosujecie na Pis

Kursy walut

 • USD 4.3742zł 1.7%
 • GBP 5.3417zł 0.85%
 • EUR 4.6911zł 0.2%
 • CHF 4.7623zł 1.39%

Polub nas