Czwartek, 25 lipca 202425/07/2024
690 680 960
690 680 960

Lubelskie skarby architektoniczne trafiły na znaczki Poczty Polskiej

Nowa kolekcja znaczków pocztowych „Piękno Polski” stanowi wyjątkową okazję dla miłośników turystyki. Tegoroczne wydanie filatelistyczne przedstawia urokliwe zakątki Lubelszczyzny, ukazując wyjątkowe atrakcje, takie jak Cerkiew w Hrubieszowie, panoramę rynku w Zamościu oraz koniki polskie z Roztocza.

Województwo Lubelskie, na tle innych regionów, wyróżnia się nie tylko pod względem geograficznym, językowym czy kulturowym, lecz także przyrodniczym. Malowniczo położone pomiędzy Wisłą a Bugiem, na styku kultur wschodu i zachodu, przyciąga pięknem parków narodowych, zabytkami wpisanymi na listę UNESCO i wyjątkowymi wyrobami kulinarnymi.

W grafice sześciu tegorocznych znaczków emisji „Piękno Polski” zaprezentowano Bazylikę kolegiacką Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie, panoramę rynku w Zamościu, Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie, koniki polskie z Roztocza, Kościół św. Ducha w Kodniu oraz Synagogę w Szczebrzeszynie. Wraz z serią sześciu znaczków ukazały się trzy koperty FDC z widokami krajobrazów Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Historia skarbów Lubelszczyzny na znaczkach emisji „Piękno Polski”

Bazylika kolegiackiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny pierwotnie była cerkwią prawosławną, potem katedrą unicką, a obecnie jest barokowym kościołem rzymskokatolickim. Tytuł bazyliki mniejszej nadał świątyni Jan Paweł II.

Panorama rynku w Zamościu prezentuje widok Starego Miasta, które zostało wpisane w 1992 r. na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO za „szczególny wkład zespołu architektonicznego, ilustrującego ważny etap w historii ludzkości”.

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie jest jedyną trzynastokopułową cerkwią prawosławną w granicach Polski i jedną z dwóch na świecie. Druga znajduje się w Finlandii.

Konik polski jest symbolem utworzonego w 1974 r. Roztoczańskiego Parku Narodowego. Jego sylwetka znajduje się w logo parku. Rasa koni pochodzi od tarpanów, czyli wymarłych dzikich koni leśnych, zamieszkujących dawne tereny w Europie.

Kościół Ducha Świętego w Kodnie jest jedną z pozostałości po zamka Sapiehów. Gotycka świątynia z elementami renesansowymi pochodzi z połowy XVI w. i pierwotnie była kaplicą zamkową dla dworu, później cerkwią unicką, a następnie kościołem katolickim. Obecnie jest to kościół filialny rzymskokatolickiej parafii św. Anny w Kodniu.

Synagoga w Szczebrzeszynie to jedna z najstarszych synagog w Polsce. Jest cennym obiektem zabytkowym i wciąż żywym miejscem kultu judaizmu. Obecnie jest siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szczebrzeszynie.

Bogactwo regionów Lubelszczyzny

Lubelszczyzna to region, gdzie sąsiadują ze sobą cerkwie, synagogi, kościoły katolickie i unickie, tatarskie cmentarze i żydowskie kirkuty. Kraina Lessowych Wąwozów położona w zachodniej części województwa lubelskiego jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w kraju. Labirynt Chełmskich Podziemi Kredowych pokazuje unikatową pozostałość górnictwa kredowego w Europie. Poleski Park Narodowy i Roztoczański Park Narodowy hipnotyzują wręcz magiczną aurą dzikiej przyrody. Wieloetniczność i multikulturowość regionu, najlepiej widoczna w architekturze sakralnej oraz przysmakach kulinarnych, jest dowodem na wielowiekowe przyjazne współistnienie, które dziś jest nie tylko atrakcją turystyczną Lubelskiego, lecz także jego wielkim atutem.

Premiera emisji „Piękno Polski”

W 2022 r. Poczta Polska rozpoczęła emisję „Piękno Polski” przyrodniczymi i krajobrazowymi znaczkami pocztowymi prezentującymi wyjątkowe miejsca Podlasia. Na sześciu walorach filatelistycznych pojawiły się: Pałac Branickich w Białymstoku, meczet w Kruszynianach, prawosławny monastyr w Supraślu, zabytkowy kościół w Tykocinie, rezerwat żubrów w Białowieskim Parku Narodowym i malownicza panorama Drohiczyna – to perły Podlasia, uchwycone na zdjęciach, wykorzystanych w najnowszej serii znaczków pocztowych.

Inicjatorem projektu emisji „Piękno Polski” jest wiceprezes Rady Ministrów, minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

Lubelskie skarby architektoniczne trafiły na znaczki Poczty Polskiej

(fot. źródło Poczta Polska)

5 komentarzy

  1. Lewy górny znaczek (bez liter) to z Lublina – Odblask słońca od łysej glacy dewelopera

  2. O kur*** dobrze widzę ? 50% to obiekty sakralne ? To by oznaczało że lubelskie to zafajdany zabobon :/

Z kraju

Sport