Czwartek, 18 kwietnia 202418/04/2024
690 680 960
690 680 960

Kolejki przed przedszkolami. „Na deszczu i z dziećmi na rękach” (zdjęcia)

Od rana otrzymujemy sygnały, że przed przedszkolami utworzyły się długie kolejki osób oczekujących na wejście do placówek. Wszystko przez to, że od dzisiaj obowiązują obostrzenia związane z przyjmowaniem dzieci do tych placówek.

Od rana w Lublinie, ale także i w całym kraju, przed przedszkolami w Lublinie ustawiły się długie kolejki rodziców i opiekunów z dziećmi. W deszczu z maluchami na rękach trzeba było spędzić kilkadziesiąt minut, aby dostać się do placówek. Wszystko przez wprowadzenie obostrzeń związanych z przyjmowaniem dzieci do przedszkoli.

Przed wejściem do budynku każde dziecko musi mieć zmierzoną temperaturę, zaś rodzice nie mogą wejść do środka. Jak nam przekazano pracownicy przedszkoli robią wszystko, aby zminimalizować te niedogodności. Zgodnie z reżimem sanitarnym dzieci wpuszczane są pojedynczo. Co więcej, rodzice muszą wypełniać na miejscu dokumenty, przez to także tworzą się kolejki.

Podobna sytuacja ma miejsce przed przedszkolami w całym kraju. Rodzice i opiekunowie muszą stać w kolejkach po kilkadziesiąt minut, są przedszkola w kraju, gdzie trzeba było odstać nawet dwie godziny.

Jednak to nie jedyny problem rodziców. Jak nam przekazała jedna z mieszkanek Lublina do kuriozalnej sytuacji doszło w jednym ze żłobków, gdzie pracownice nie pozwoliły wejść do środka budynku z dwójką dzieci. Kobieta weszła z młodszym dzieckiem do środka, ale na zewnątrz musiała zostawić 6-latka.

Zgodnie z nowymi zasadami związanymi z sytuacją epidemiczną, rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci oraz ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic lub opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców i opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

 

Kolejki przed przedszkolami. „Na deszczu i z dziećmi na rękach” (zdjęcia)

Kolejki przed przedszkolami. „Na deszczu i z dziećmi na rękach” (zdjęcia)

Kolejki przed przedszkolami. „Na deszczu i z dziećmi na rękach” (zdjęcia)

Kolejki przed przedszkolami. „Na deszczu i z dziećmi na rękach” (zdjęcia)

(fot. nadesłane Paweł, Maciek, Radosław)

50 komentarzy

  1. Czy rodziecie wiedzą że nie muszą się zgadzać na pomiar temperatury i zamykanie dziecka w izolatorium? Wtedy można wejść bez kolejki do szkoły czy przedszkola.

  2. *** tylko marudzą pogoda była piękna.

Z kraju