Sobota, 24 lutego 202424/02/2024
690 680 960
690 680 960

Kilkudziesięciu nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie (wideo, zdjęcia)

Wczoraj kilkudziesięciu nowo przyjętych policjantów złożyło ślubowanie i odebrało legitymacje służbowe. W szeregach Policji powitali ich wojewoda lubelski Lech Sprawka i komendant wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki.

We worek w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ślubowanie złożyło 50 nowych funkcjonariuszy. „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta…” – to początek roty ślubowania wypowiedzianej przez policyjnych adeptów podczas uroczystej zbiórki. Młodych funkcjonariuszy powitał w naszych szeregach Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie – nadinspektor Artur Bielecki oraz wojewoda lubelski Lech Sprawka. Z rąk komendanta nowi stróże prawa otrzymali legitymacje służbowe.

– Przyjmujemy w poczet służb mundurowych kolejną, nową grupę funkcjonariuszy. Bardzo się z tego cieszę. Jest to służba niezmiernie ważna i istotna. Łatwo nie będzie, bo zadań jest mnóstwo, szczególnie w województwie lubelskim. Chciałbym podziękować, że podjęliście właśnie taką decyzję – podkreślał Lech Sprawka.

Wśród grupy funkcjonariuszy przyjętych w szeregi lubelskiego garnizonu jest 43 mężczyzn i 7 kobiet. Nowo przyjęci mundurowi zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje.

– Wstąpiliście do służby, która odgrywa niesamowicie ważną rolę w poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Życzę, by ta praca przyniosła Wam wiele satysfakcji, zarówno tej zawodowej, jak i osobistej. Doskonałym miernikiem jakości pracy Policji jest m.in. stosunek mieszkańców do Policji. To zaufanie jest miarą autentycznej, właściwej oceny jakości służby policjantów. Dlatego życzę, byście doświadczali tego typu reakcji, bo to daje największą satysfakcję z wykonywanych zadań – dodał wojewoda lubelski.

Młodzi policjanci po ukończeniu szkolenia podstawowego będą wypełniać słowa złożonej roty ślubowania w codziennej służbie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Nowi stróże prawa zasilą szeregi komend: w Białej Podlaskiej, Krasnymstawie, Kraśniku, Lublinie, Łęcznej, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach, Świdniku, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Zamościu.

Wtorkowa uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń resortowych. Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało 36 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych lubelskiego garnizonu Policji. Wyróżnienia otrzymali z rąk szefa lubelskiego garnizonu Policji nadinspektora Artura Bieleckiego oraz Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki.

– Gratuluję tego, że znaleźliście uznanie w oczach wnioskodawcy. To oznacza, że rzeczywiście poziom wykonywanych zadań jest na najwyższym poziomie. Dziękuję za wsparcie, którego udzielacie administracji rządowej. Pomimo tylu trudnych uwarunkowań udało się utrzymać poczucie bezpieczeństwa – mówił wojewoda lubelski.

– To zestawienie nie jest przypadkowe. Te uhonorowania są przykładem dla początkujących funkcjonariuszy. Jeżeli będziecie wykonywać wzorowo i wyjątkowo sumiennie swoje obowiązki, wtedy i Was spotka tego typu uhonorowanie – dodał Lech Sprawka.

Warunki, które trzeba spełnić, by zostać policjantem

Służbę w Policji może pełnić: obywatel polski, o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

(fot. KWP Lublin)

30 komentarzy

  1. Śmiech na sali nowiutkie mięso armatnie przygotujcie się na mobbing bo to jest jedyną rzecz która was spodka w komendoskich budynkach.

  2. Ślubuję dzielnie łatać dziurę budżetową mandatami i wiernie strzec karakana.
    Tak mi dopomóż pis.

Dodaj komentarz

Z kraju

Polityka i społeczeństwo