Poniedziałek, 27 maja 202427/05/2024
690 680 960
690 680 960

Już nie przemoc w rodzinie, tylko – domowa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej proponuje zastąpienie pojęcia przemocy w rodzinie sformułowaniem „przemoc domowa”, aby objęło ono również związki nieformalne – informuje Prawo.pl. Nowością jest również to, że zapisy dotyczące przemocy domowej będą dotyczyć również zachowania mającego na celu uzyskanie kontroli nad zasobami ekonomicznymi.

Projekt ustawy trafił właśnie do konsultacji, a jego celem, według resortu rodziny, jest dostosowanie przepisów do obecnych wyzwań, ochrona przed przemocą domową oraz poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy na szczeblu centralnym, regionalnym oraz na szczeblu samorządu terytorialnego.

– We współczesnym świecie przemoc domowa jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Zakres, wielość form i skutki natury fizycznej, psychologicznej, zdrowotnej czy ekonomicznej sprawiają, że winno się ją uznać za zjawisko społeczne szczególnej kategorii. Przemoc niesie za sobą dotkliwe konsekwencje dla wszystkich osób, których dotyka, zarówno ofiar, sprawców, jak również świadków jej stosowania. Następstwa te obejmują różne sfery życia i rzutują na funkcjonowanie na dalszych etapach – napisano w uzasadnieniu projektowanych zmian.

Jak podaje Prawo.pl, zmiana pojęcia przemocy „w rodzinie” na „domową” wynika z tego, że – jak wskazuje MRiPS – przemoc stanowi problem również w nieformalnych związkach czy wśród byłych małżonków, którzy rodziną nie są. Resort powołuje się na Konwencję stambulską, która definiuje przemoc jako wszelkie akty fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej przemocy, występujące w rodzinie lub gospodarstwie domowym lub pomiędzy byłymi lub obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą miejsce zamieszkania, czy też nie.

W projekcie uwzględniono też przemoc ekonomiczną. Obecne przepisy uwzględniają trzy rodzaje przemocy: fizyczną, psychiczną i seksualną.

– Ze względu na fakt współwystępowania przemocy ekonomicznej z innymi jej formami oraz coraz częstsze jej stosowanie, projektodawca rozszerzył zakres pojęciowy przemocy o czwartą jej formę, tj. przemoc ekonomiczną – czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem definicja przemocy domowej ma brzmieć: „należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienia, krzywdy moralne oraz mające na celu uzyskanie kontroli w zakresie nabywania i korzystania z posiadanych przez tę osobę zasobów ekonomicznych”.

(fot. pixabay.com, źródło informacji: PAP MediaRoom)

15 komentarzy

 1. wiele mądrych głów pracowało miesiącami, by jedno słowo zmienić i rozszerzyć tym samym pojęcie. dobrze wydane pieniądze.

 2. Cichobiorek cichodajek

  Wychodzi na to, że zamiast pchać się w związki formalne lub nieformalne, bezpieczniej będzie mieszkać solo, a w „potrzebie” korzystać z agencji towarzyskich., bo np. głośniejsze wypowiedzenie swego zdania może być potraktowane jako jawna przemoc domowa ekstradycją z własnego mieszkania oraz zakazem zbliżania sie do niego na odległość mniejszą od kilometra.
  A wypicie piwa na oczach np. 15 letniego dziecka, spowoduje odsiadkę „pijaka i potwora” nie mniejszą niż…

 3. Teraz nawet aktywiści parafialnych i podwórkowych kółek różańcowych nabędą prawo „uprzejmego donoszenia komu trzeba…”
  I przyjdą do ciebie rodzinny potworze, nocą i krzyżami w drzwi załomocą… a potem sprawdzą czy spisz z własną żoną, czy z cudzą, albo (uchowaj Boże) z kochanką.
  A jak używałeś prezerwatyw to przepadłeś…

 4. Tradycyjna, nasza Polska, katolicka.

  • Anioł Cieć Dyżurny

   Nie tylko katolicka, a jak informował w pisowskiej kurwizji pan prezydent Duda, z korzeniami kultury katolickiej (nie wspomniał przy tym, ze jak ktoś próbował mieć inne „korzenie”, był palony na stosie).

 5. Dobre rozwiązanie poszerzające ściślej zakres przemocy domowej !

  • Teraz rodzicowi strach krzyknąć na gnojka, bo gotowy zaraz dzwonić do sędzi Anny Marii Wesołowskiej, albo jakiegoś „centruma” pełnego „pań” gotowych takiego „zwyrodnialca” własnymi pazurami na strzępy rozedrzeć.

 6. Czyli jak ktoś żyje w związku nieformalnym z kozą, to koza będzie miała założoną niebieską kartę?

  • Swawolnik pospolity

   Jeśli partner kozy pochodzi, z Syrii, Iraku, czy innego objętego białoruską opieką turystyczną to kto by się odważył niebieską kartę zakładać… Ty wiesz jaki wrzask by się podniósł podczas najbliższych obrad Sejmu ?

 7. bardzo dobrze. dla swietego spokoju kazdy maz powinien wyslac swoja zone do pracy, zeby pozniej nie bylo, ze jej kasy nie daje

 8. To jak przez 15 lat kasę pompowalem w partnerkę, to teraz mam prawo do odszkodowania ?

 9. Konwencję Stambułską która była jednym wielkim feminizmem i nie popieraliśmy? Jedna i ta sama klika u władzy robi to samo.

 10. i wliczać dochód konkubenta/konkubiny.