Czwartek, 30 maja 202430/05/2024
690 680 960
690 680 960

Jest wniosek o podwyżkę opłat za wodę i ścieki w Lublinie. MPWiK przedstawiło nowe taryfy

O około 12 procent mają wzrosnąć opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków dla mieszkańców Lublina. Nowe taryfy musi zatwierdzić Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W poniedziałek 1 lutego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie skierowało do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy. Chodzi o nowy cennik dla gospodarstw korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zaproponowana przez MPWiK stawka za dostarczoną wodę wynosi 4,33 zł/m3 zaś za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 5,70 zł/m3. Oznacza to 10,03 zł za metr sześcienny dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

Obecnie obowiązuje stawka 8,91 zł, więc podwyżka ma być na poziomie ponad 12 procent. Jednak ceny te miałyby obowiązywać jedynie przez rok. W drugim roku zaproponowano stawkę 10,70 zł, a w trzecim 10,76 zł za metr sześcienny wody i odprowadzanych ścieków. Zmiany dotyczą również stawek abonamentowych.

Jak wyjaśniają władze spółki, decyzja o podwyżce podyktowana jest wzrostem kosztów oraz koniecznością dalszego podnoszenia jakości świadczonych usług, sukcesywnej poprawy stanu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Lublinie, rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych w celu objęcia nimi jak największej liczby mieszkańców miasta, a także na spełnieniem wymagań Unii Europejskiej związanych z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

– Spółka podjęła szereg działań mających minimalizować koszty w każdym możliwym zakresie. W jednym z najbardziej kosztotwórczych obszarów, czyli zakupu energii elektrycznej od dostawców zewnętrznych, zdecydowano o wspólnych postępowaniach przetargowych na zakup energii, co już od 2015 roku umożliwia uzyskanie najkorzystniejszej ceny na rynku energii. Mimo podjętych działań w celu ograniczenia kosztów, na przestrzeni pięciu lat ceny energii z przetargów wzrosły ponad 50 procent – wyjaśnia Magdalena Bożko z MPWiK w Lublinie.

Wskazano jednocześnie, że obecnie mieszkańcy Lublina płacą za wodę i ścieki jedne z najniższych rachunków w kraju. W zestawieniu cen w największych miastach w Polsce Lublin znajduje się wśród najtańszych miast z łączną ceną za wodę i ścieki. W grupie 18 miast znajduje się na 15 miejscu, o 2 grosze tańsze są jedynie Toruń i Łódź, a najtańszy jest Białystok. Do tego ceny za wodę nie były zmieniane od 1 marca 2015 roku, zaś za ścieki od 1 marca 2016 roku.

Wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji skierowany do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rozpatrzy teraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Jeżeli taryfa zostanie zatwierdzona, to zacznie obowiązywać po upływie 7 dni od jej ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Cennik ten ma być ważny przez najbliższe 3 lata.

(fot. MPWiK Lublin)

33 komentarze

  1. Podnieśli od marca waloryzację ,to i opłaty też,więc w czym problem.Amen.