Czwartek, 30 maja 202430/05/2024
690 680 960
690 680 960

Jest propozycja Ministerstwa Infrastruktury dla egzaminatorów. Będą podwyżki?

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło propozycję zmian przepisów regulujących zasady wynagradzania egzaminatorów za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców ma na celu stworzenie nowego modelu wynagradzania i w konsekwencji 20 proc. podwyżkę dolnej i górnej granicy wynagrodzenia zasadniczego oraz 10 proc. podwyżki dolnej i górnej granicy dodatku zadaniowego.

– Podczas dzisiejszego spotkania z przedstawicielami egzaminatorów i dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego przedstawiliśmy propozycję zmian w systemie wynagradzania egzaminatorów. Zależy nam na tym, aby egzaminatorzy byli lepiej niż obecnie wynagradzani, stąd nowy model zakładający podniesienie zarówno wynagrodzenia podstawowego, jak i dodatku zadaniowego – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Nowy model zakłada, że wynagrodzenie nie będzie określone kwotowo, lecz będzie wynikało z iloczynu kwoty bazowej, wynoszącej 3 tys. zł i mnożnika kwoty bazowej.

Zgodnie z zaproponowanymi zasadami, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze po zmianach w przypadku egzaminatora, który przeprowadza egzaminy w zakresie 4 kategorii prawa jazdy, wynosiłoby od 4,8 tys. zł do 6 tys. zł. Obecnie widełki wynagrodzenia w takim przypadku przewidują od 4 tys. do 5 tys. zł.

Ponadto propozycja MI zakłada, że dodatek zadaniowy wzrośnie o 10 proc. Zakres dodatku dla egzaminatora, który przeprowadza egzaminy na prawo jazdy w zakresie 4 kategorii prawa jazdy, będzie wynosił od 2,76 tys. zł do 3,3 tys. zł. Obecnie widełki w takim przypadku to od 2,5 tys. zł do 3 tys. zł.

Nowy model wynagradzania egzaminatorów zakłada ponadto utrzymanie dodatku stażowego – maksymalnie 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego, pozostawienie dodatku za kategorię „E” i dodatku funkcyjnego na dotychczasowym poziomie.

(fot. MI/źródło MI)

Komentarze wyłączone