Poniedziałek, 04 marca 202404/03/2024
690 680 960
690 680 960

Jedni nie chcą mieszkać w Zagaciach, inni wnioskują o połączenie miejscowości. Będą kolejne zmiany na mapie Lubelszczyzny

W kilku gminach województwa lubelskiego odbyły się, lub też dopiero są planowane, konsultacje społeczne związane z wprowadzeniem zmian administracyjnych. Mają one nastąpić wraz z początkiem przyszłego roku.

Tak jak co roku w wielu gminach prowadzone są działania do nadania wsiom statutu miast, wprowadzenia zmian nazw miejscowości czy też ustalenia nowych granic administracyjnych. Każdy taki wniosek trafia do wojewody, a następnie ostateczną decyzję podejmuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Jeżeli jest ona pozytywna, zmiany następują zawsze wraz z nowym rokiem.

1 stycznia na Lubelszczyźnie status miasta uzyskała Izbica, zmieniła się granica dwóch gmin w powiecie chełmskim, gdyż miejscowość Jagodne z gminy Sawin przeszła do gminy Chełm, przestała też istnieć osada leśna Kozi Las w gminie Kurów. W gminie Borki w powiecie radzyńskim wieś Maruszewiec uzyskała nazwę Maruszewiec Stary, a Maruszewiec Pofolwarczny zmienił się na Maruszewiec Nowy. Podobnych zmian było kilkanaście.

Kolejne spodziewane są od początku przyszłego roku. Już teraz gminy przeprowadzają konsultacje społeczne, aby zdążyć ze wszystkimi wymaganiami. W lutym mieszkańcy gminy Turobin wyrażali swoje zdanie na temat odzyskania przez miejscowość praw miejskich. Nieco wcześniej wypowiadali się mieszkańcy sołectwa Zagacie, w tym przypadku jednak chodzi o zmianę nazwy na Zahacie.

Jak wskazują władze gminy Kodeń, z 44 uprawnionych mieszkańców, na ten temat wypowiedziały się 42 osoby, z czego tylko jedna była przeciw. Pozostałe wskazały, że są za proponowanymi zmianami. Dlatego też wszczęte zostały dalsze procedury w jej sprawie. Zmiana ma przywrócić dawną nazwę miejscowości, jak też uporządkować kwestie nazewnictwa. Zwłaszcza, że Zagacie obowiązuje tylko jeżeli chodzi o adresy. W przypadku ewidencji gruntów i budynków używane jest cały czas Zahacie. Nie bez znaczenia jest też wydźwięk samej nazwy, Zahacie ma lepiej brzmieć i nie budzić żadnych skojarzeń.

Konsultacje społeczne zakończyły się niedawno również w sołectwie Gręzówka w gminie Łuków. Dotyczyły one trzech miejscowości: Gręzówka, Nowa Gręzówka i Gręzówka Kolonia. Wniosek dotyczy ujednolicenia ich nazwy, a dokładnie utworzenia jednej miejscowości o nazwie Gręzówka. W tym przypadku większość mieszkańców było za, jednak nie brakowało też głosów sprzeciwu. Na 296 osób, które oddały ważne głosy, za opowiedziało się 152 mieszkańców, zaś 144 nie chciało żadnych zmian.

(fot. OpenStreetMap)

10 komentarzy

  1. Mi się zagacie podoba i proszę nie zmieniać!!!!!!!!!!

  2. Może „Zachacie”,jeśli już zmieniać?

  3. Hamski obserwator życia

    A jak ktoś mieszka w mosznie?

  4. Redakcjo ogarnijcie się. Za 152, przeciw 144 razem 296. Ważnych głosów 289 czyli mamy więcej głosów niż głosujących dokładnie o 7.

  5. O których gaciach mówicie?

  6. A Cyców? Bzite? Im się nie należy zmiana?

  7. Zahacie może lepiej brzmi, ale za to więcej będzie ortografów.

  8. Powinno być Zachacie jeśli już.

Z kraju

Polityka i społeczeństwo