Czwartek, 25 kwietnia 202425/04/2024
690 680 960
690 680 960

Dzisiaj świętują strażacy. Obchody są znacznie skromniejsze, niż w latach ubiegłych (zdjęcia)

W tym roku z okazji Dnia Strażaka nie organizowano dużych uroczystości. W poszczególnych jednostkach odbyły się jedynie uroczyste apele, w trakcie których wręczono awanse i wyróżnienia.

Dzień 4 maja to święto strażaków. W całej Europie, jak również w Polsce, obchodzone jest ono w dzień upamiętniający męczeńską śmierć Świętego Floriana, czyli patrona strażaków i osób wykonujących zawody związane z ogniem. W naszym kraju świętują dzisiaj strażacy zarówno z Państwowej, jak też Ochotniczej Straży Pożarnej. równolegle obchodzone jest również Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Dzień Strażaka w Polsce został ustanowiony w 2002 roku przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie strażacy zajmują się nie tylko zwalczaniem pożarów, ale przeciwdziałaniem wszystkiemu, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia społeczeństwa, jak też dla mienia i środowiska. Straż pożarna posiada również specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, technicznego, ekologicznego, wodnego czy też wysokościowego.

W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną, obchody Dnia Strażaka miały charakter uroczystości wewnętrznych. W Lublinie Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Grzegorz Alinowski przewodniczył delegacji, która złożyła wieniec pod pomnikiem strażaków poległych za ojczyznę w latach 1939 – 1950. Z kolei na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 4 przy ulicy Węglarza odbył się uroczysty apel z udziałem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie bryg. Marka Fiutki. Tradycyjnie już ogłoszono awanse na wyższe stopnie, zaś siedmiu strażaków wyróżniono odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Dzisiaj świętują strażacy. Obchody są znacznie skromniejsze, niż w latach ubiegłych (zdjęcia)

Dzisiaj świętują strażacy. Obchody są znacznie skromniejsze, niż w latach ubiegłych (zdjęcia)

Dzisiaj świętują strażacy. Obchody są znacznie skromniejsze, niż w latach ubiegłych (zdjęcia)

Dzisiaj świętują strażacy. Obchody są znacznie skromniejsze, niż w latach ubiegłych (zdjęcia)

Dzisiaj świętują strażacy. Obchody są znacznie skromniejsze, niż w latach ubiegłych (zdjęcia)

Dzisiaj świętują strażacy. Obchody są znacznie skromniejsze, niż w latach ubiegłych (zdjęcia)

Dzisiaj świętują strażacy. Obchody są znacznie skromniejsze, niż w latach ubiegłych (zdjęcia)

(fot. st. asp. Tomasz Stachyra, mł. bryg. Marcin Sobolewski)

Komentarze wyłączone

Z kraju