Doposażenie szkół i uczniów w sprzęt komputerowy w ramach Szkolnego Pakietu Multimedialnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże 3 tys. tabletów 120 wybranym szkołom. Sprzęt pochodzi z puli 40 tys. komputerów, które NASK razem z Ministerstwem przekaże 1600 szkołom działającym w programie OSE. 

Szkolny pakiet NASK składa się z 25 tabletów wraz z etui, klawiaturą, rysikiem i usługą mobilnego dostępu do sieci Internetu świadczoną do końca roku szkolnego 2020/2021 r. Głównym kryterium branym pod uwagę jest podpisanie przez dyrektora danej szkoły umowy z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną.

Szkolne Pakiety Multimedialne to nie jedyne działania podejmowane przez rząd w związku z pandemią COVID-19. Polski Rząd w ramach kolejnych działań przeznaczył 130 mln zł na zakup m.in. komputerów dla dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych oraz domach dziecka.

Wsparcie dla nauczycieli

50 mln zł to kwota przeznaczona na wsparcie nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia na odległość. Celem jest podniesienie jakości doskonalenia oraz wsparcia prowadzącym zdalne nauczanie. Środki zostaną rozdysponowane w ramach konkursów grantowych zorganizowanych od listopada 2020r. do lipca 2021r.

„Lekcja: ENTER” Szkolenia online

Kolejny projekt wspomagający polskich nauczycieli. Ma on na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W programie mogą uczestniczyć nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych oraz informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkolenia podzielone są na dwa poziomy: podstawowy i zaawansowany. Projekt „Lekcja: ENTER” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Realizują je podmioty wyłonione w konkursie m.in. Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego oraz Instytut Spraw Publicznych.

Aktywna Tablica

Nowa edycja programu „Aktywna Tablica” 2020-2024r wspiera przede wszystkim placówki, które kształcą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt uwzględnia także nauczanie na odległość. W 2020r. w ramach programu „Aktywna Tablica” samorząd wspólnie z dyrektorem szkoły będzie mógł kupić laptopy do nauki zdalnej do kwoty maksymalnie 14 tys. zł. W latach 2017-2019r. z programu skorzystało 2656 szkół.

(fot. MEN)

Zobacz również

5 komentarzy

  1. Następnemu kłamcy nos rośnie ma już jak diabeł ch..!

  2. Oby PIS utrzymał się jak najdłużej, nikt poza nimi nie zrobił tyle dla rodzin, szkół i ogólnie Polaków.przed nimi nie było nawet podwyżek i tak niskiej minimalnej.

  3. Gdyby te dwa miliardy co poszły na TVP dać na laptopy dla dzieci…
    No choćby te 70 milionów co je Sasin zmarnował…
    Albo te 200 milionów co poszły na Rydzyka…

  4. Kolejny ebilek …… w edukatora się bawi.

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Zoomikołajki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie
„Bezpieczna sobota z Mikołajem w ODTJ WORD w Lublinie”
Życie świętego Stanisława Papczyńskiego w formie rysunków na piasku
Superauta dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie
Pobiegnij leśnym szlakiem w szczytnym celu