Wtorek, 25 czerwca 202425/06/2024
690 680 960
690 680 960

Dawną suszarnię chmielu przerabiają na wieżę widokową

Trwają prace związane z rewitalizacją dawnego folwarku w Podzamczu koło Łęcznej. Obecnie dawna suszarnia chmielu jest przerabiana na wieże widokową.

Ruszyły prace przy kolejnych budynkach dawnego folwarku w Podzamczu koło Łęcznej. Po zabezpieczeniu stajni i obory, które to były najbardziej zniszczonymi obiektami, przyszedł czas na dawną suszarnię chmielu. Wykonano już roboty związane z izolacją ścian fundamentowych. Po wcześniejszym przygotowaniu podłoża we wnętrzu wieży rozpoczął się wstępny montaż schodów, który potrwa do końca sierpnia. Widać już pierwsze elementy konstrukcji i mocowania schodów.

Po sprawdzeniu wszystkich połączeń gotowe schody zostaną zdemontowane i wysłane do ocynkowania. Po zabezpieczeniu zostaną przywiezione na miejsce i docelowo zmontowane w wieży. W najbliższym czasie rewitalizowany budynek zostanie otoczony rusztowaniami, które powstaną na czas zabezpieczenia ścian budynku impregnatem chroniącym przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi. Do wykonania pozostał jeszcze remont dachu oraz budowa tarasu widokowego wokół wieży.

W pierwszym etapie prace objęły stary zaniedbany przez lata park. Na powierzchni 2,64 ha odtworzono historyczny układ kompozycyjny tzw. parku włoskiego, jaki istniał w tym miejscu w przeszłości. Drugi etap, to już adaptacja obiektów dawnego folwarku. Zgodnie z projektem budynki stajni i obory zostały zabezpieczone i będą udostępnione dla odwiedzających. Wszystkie obiekty zostaną podświetlone, zaś w ich otoczeniu wykonane będą nowe nasadzenia zieleni oraz alejki spacerowe. Całość zostanie uzupełniona o elementy małej architektury czyli ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne i latarnie.

Park w Podzamczu jest częścią zespołu dworsko-parkowego z XVII w. Przed laty na wysokim wzniesieniu, przy ujściu rzeki Świnki do Wieprza, stał zamek obronny. Całość zajmuje powierzchnię ok. 8 ha i liczy blisko 2 tys. drzew. Kilka z nich zostało zarejestrowanych jako pomniki przyrody. W parku znajduje się XIX-wieczny, znacznie przebudowany dwór i stojąca obok oficyna oraz pozostałości po zabudowaniach gospodarczych. Jednym z ulubionych miejsc spacerów jest znajdująca się tuż obok „Łęczyńska Dolina Dinozaurów”.

101

102

105

(fot. UM Łęczna)
2018-08-21 :06:24

Komentarze wyłączone