Wtorek, 16 lipca 202416/07/2024
690 680 960
690 680 960

Białoruscy funkcjonariusze organizowali proceder nielegalnego przekraczania granicy. Trwa śledztwo lubelskiego pionu PZ PK i ABW

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, przejął do dalszego prowadzenia śledztwo wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym funkcjonariuszy organów Republiki Białorusi, zajmującej się popełnianiem przestępstw polegających na nielegalnym przekraczaniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Śledztwo w tej sprawie prokuratorzy Lubelskiego pionu PZ PK prowadzą wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zorganizowany nielegalny przerzut imigrantów przez granicę

Postępowanie wszczęto w związku z ujawnionymi we wrześniu 2021 r. przypadkami nielegalnego przekraczania granicy Polski przez obywateli Syrii, którzy w złożonych wyjaśnieniach opisali proceder związany z organizowaniem przez jordańskie biura podróży tzw. „wycieczek turystycznych” na Białoruś. Jedynym ich celem było nielegalne przedostanie się poprzez terytorium Polski do krajów Europy Zachodniej, w tym głównie Niemiec.

Wymienieni opisali także okoliczności dotyczące organizacji tego procederu już na terytorium Białorusi, w tym zaangażowania w niego zarówno obywateli białoruskich, jak i osób pełniących funkcje publiczne w tym kraju. W ramach procederu funkcjonariusze służb białoruskich mieli organizować transport drogą lotniczą imigrantów na terytorium Białorusi zapewniając im wizy turystyczne i przelot. Tam zabezpieczali ich pobyt, w tym nocleg i wyżywienie. Następnie transportowali imigrantów do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w celu jej przekroczenia w miejscu wskazanym przez żołnierzy białoruskich.

Kilka wątków postępowania

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym liczne zawiadomienia jakie wpłynęły w tej sprawie do prokuratury, pozwala na wyodrębnienie kilku zasadniczych wątków postępowania: podejmowania agresywnych działań wobec Rzeczypospolitej Polskiej godzącej w Jej suwerenność lub ustrój, działalności międzynarodowej grupy przestępczej, w której skład wchodzili m.in. funkcjonariusze organów Białorusi, mającej na celu popełnianie przestępstw związanych z organizowaniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej procederu nielegalnego przekraczania granicy polsko – białoruskiej, udziału białoruskich funkcjonariuszy publicznych w popełnianiu szeregu czynów zabronionych związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy polskiej oraz niszczenia przez nich urządzeń granicznych; w celach propagandowych oraz destabilizacji społeczno-politycznej w Polsce, podżeganiu migrantów do atakowania funkcjonariuszy polskich służb i niszczenia mienia na terenie RP.

Zawiadomienie wobec funkcjonariuszy Republiki Białorusi

W ramach tego postępowania analizowane jest również zawiadomienie pełnomocnika szeregu osób narodowości białoruskiej o podejrzeniu popełnienia licznych przestępstw przez funkcjonariuszy organów Republiki Białorusi na szkodę określonych grup osób z powodu ich przynależności narodowej, reprezentowanego światopoglądu lub poglądów politycznych.

(fot. SG, źródło Prokuratura Krajowa)

6 komentarzy

 1. Pan Anioł Cieć

  Wykonuje się pracę „sobie a muzom”, bo pewnie nie zaczną na Białoruś wysyłać wezwań do obowiązkowego stawiennictwa w polskich wysokich sądach…

 2. Są pewne procedury ze strony prokuratury podobne do dzieła jakie powstanie po rzeźbie wykonanej z g…. .

  • Dyrdymałko 112 (słownie: sto dwunasty)

   Z tego co wiem to tego szlachetnego dodatku dodawano tylko przy lepieniu z gliny pomników dla ormowców 😆

  • Dokładnie. Mogą im skoczyć, hahaha. Białoruskie służby sa poza zasięgiem pisowskich siepaczy 🙂

 3. Niezidiociały mimo bulu

  No to teraz przynajmniej wiadomo dlaczego wszelkiej maści nawiedzeni wyli o przepuszczenie „emigrantów” przez granicę – „przyjaciół”i ich dzieło trzeba popierać s z m a c i a r z e i p r z e c h r z t y …!!!!!

  • Zaraz będziesz miał 1 mln imigrantów z Ukrainy. Też pisząc o nich będziesz brał to słowo w cudzysłów?

Z kraju

Sport