690 680 960

Afrykański pomór świń blisko granicy naszego regionu

Istnieje duże niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń na teren naszego regionu. Na Białorusi wykryto przypadki tej choroby.

Realne zagrożenie rozprzestrzenienia się tej choroby jest duże, ze względu na; bliskie sąsiedztwo regionu lubelskiego z państwem białoruskim, przejścia graniczne i dwie trasy tranzytowe w naszym województwie. Główny Lekarz Weterynarii wydał 28 czerwca komunikat:


Co to jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

W związku z doniesieniami o wykryciu przez Białoruskie Państwowe Centrum Weterynaryjne w materiale patologicznym pobranym od padłej świni w rejonie wiejskim, obwodzie grodzieńskim, materiału genetycznego czynnika wywołującego afrykański pomór świń (ASF) jak również w związku z doniesieniami o wprowadzeniu przez Ukrainę czasowego zakazu przywozu z terytorium Białorusi zwierząt gatunków wrażliwych na ASF oraz pozyskanych od nich produktów, Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do Służby Celnej oraz Straży Granicznej z prośbą o wzmocnienie nadzoru nad nielegalnym przywozem z państw trzecich produktów pochodzenia zwierzęcego, celem ograniczenia zagrożenia przeniesienia afrykańskiego pomoru świń tą drogą.

W związku z zaistniałą sytuacją PLW w Radzyniu Podlaskim prosi producentów zajmujących się hodowlą trzody chlewnej o przestrzeganie zakazu wstępu osobom postronnym na teren chlewni a zwłaszcza osobom przebywającym w ostatnim czasie na terytorium Białorusi. Ponadto przypomina o obowiązku posiadania w gospodarstwie pełnego zabezpieczenia epizootycznego tj. mat dezynfekcyjnych oraz środków niezbędnych do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Więcej szczegółów pod linkiem:

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33&kat_id=1515

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?

U świń mogą pojawić się następujące objawy: liczne upadki (obserwuje się również padnięcia dzików), oraz dodatkowo: sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała; drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze; duszność, pienisty wypływ z nosa; wypływ z worka spojówkowego; biegunka, często z domieszką krwi, wymioty; niedowład zadu; objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych; ronienia.

Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń?

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby

(obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną*). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

*zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.)

Zgłosiłeś podejrzenie afrykańskiego pomoru – co dalej?

Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:

-izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;

-wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;

-nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);

-uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.

Nie pozwólmy, aby choroby zakaźne zwierząt przedostały się do UE!

ZAPAMIĘTAJ!!!

Kraj, w którym wystąpi ASF, narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń.

Komentarze wyłączone

Kursy walut

  • USD 4.4834zł 0.1%
  • GBP 5.438zł -0.28%
  • EUR 4.6968zł -0.06%
  • CHF 4.7608zł 0.29%

Polub nas

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

Co? Gdzie? Kiedy?

Strażacy ze Strzeszkowic Dużych organizują Bal Sylwestrowy
Koncerty, wystawy, spektakle… – zapraszamy na projekty stypendystów!
UMCS zaprasza na Akademicki Jarmark Świąteczny
32 Mikołajki Folkowe w Lubelskiej Chatce Żaka 8-11.12.2022 [PROGRAM]
Mikołajkowe szkolenie dla kierowców w ODTJ