Poniedziałek, 22 lipca 202422/07/2024
690 680 960
690 680 960

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej podsumowała rok 2023 (zdjęcia)

Za nami rok 2023. Był to bardzo aktywny czas dla 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Upłynął pod znakiem intensywnych szkoleń i pogłębiania współpracy z innymi służbami, wojskami operacyjnymi oraz wojskami sojuszniczymi – partnerami z NATO. Oto krótkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego roku.

2023 r. był już szóstym rokiem funkcjonowania 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przez ten czas udało się zrobić wiele zarówno w obszarze budowy potencjału, jak i rozwoju formacji w naszym regionie. Dziś 2 LBOT jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa w województwie lubelskim, a terytorialsi cieszą się zaufaniem i poparciem społecznym.

2 LBOT rośnie w siłę i dba o rozwój

Jednym z głównych wyzwań stojących przed WOT jest rozwój, również w zakresie zwiększania potencjału osobowego. 2 Lubelska Brygada OT w 2023 r. przyjęła w swoje szeregi 880 nowych ochotników i tym samym na koniec roku liczyła ponad 3200 żołnierzy-ochotników. To mieszkańcy naszego regionu wykonujący różne zawody i mający różne pasje, których połączyła troska o dobro Ojczyzny, bezpieczeństwo lokalnej społeczności i swoich najbliższych.

WOT zapewnia swoim żołnierzom możliwość rozwoju. Z jednej strony, po spełnieniu wymogów formalnych, żołnierze mogą ubiegać się o rozpoczęcie służby w strukturach armii zawodowej oraz innych formacjach mundurowych. Z tej oferty w 2023 r. skorzystało 217 żołnierzy 2 LBOT. Z drugiej strony jako żołnierze OT, mają możliwość rozwoju w ramach Szkoły Podoficerskiej „SONDA” lub kursu oficerskiego „AGRYKOLA”. Dzięki tym kursom w brygadzie przybyło 12 nowych oficerów i 20 podoficerów.

W zakresie rozwoju, ważne zamiany zaszły również w kadrze kierowniczej 2 Lubelskiej Brygady OT. Po zakończeniu kadencji płk. Tadeusza Nastarowicza, stanowisko Dowódcy lubelskich terytorialsów w marcu 2023 r. objął płk Zbigniew Krzyszczuk. W sierpniu nastąpiła również zmiana na stanowisku zastępcy Dowódcy – miejsce odchodzącego ppłk. Sławomira Miazgi zajął ppłk Krzysztof Krawczyk.

Działania w ramach zarządzania kryzysowego

Z uwagi na terytorialność, żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT odbywają wspólne szkolenia z przedstawicielami samorządów. Uczą się, jak sprawnie współdziałać ze Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Policją, Pogotowiem Ratunkowym oraz jak razem przeciwdziałać kryzysom. Jest to o tyle istotne, że to właśnie WOT odpowiedzialne są za zarządzanie kryzysowe. W 2023 r. przeprowadzono kilka szkoleń zgrywających w ramach zarządzania kryzysowego były to, m.in. ćwiczenia pk. „Radzyń-23”, „Przyjazna Energia-2023”, „Piątek 13”.

W minionym roku 2 Lubelska Brygada OT aktywnie podejmowała działania na rzecz administracji publicznej i społeczności lokalnej, angażując się w różne działania o charakterze pomocowym. Wśród nich warto wymienić, m.in. ewakuację mieszkańców osiedla Bronowice w Lublinie w związku z zagrożeniem niewybuchem oraz dystrybucję wody pitnej po awarii wodociągów na terenie gminy Puławy oraz gminy Krzczonów.

2023 r. to także kolejny rok obecności terytorialsów na wschodniej granicy państwowej w ramach operacji pk. „Silne Wsparcie”, a także realizacja zadań w ramach operacji „Niezawodna Pomoc” na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy.

Stawianie na szkolenia

W 2023 r. w 2 LBOT zrealizowano 12 szkoleń podstawowych i wyrównawczych. Zrealizowana również 7 dwutygodniowych szkoleń zintegrowanych na poligonach. Ponadto terytorialsi aktywnie angażowali się w ćwiczenia i szkolenia organizowane z innymi rodzajami Sił Zbrojnych RP – uczestniczyli, m.in. w Anakondzie-23 i Huzarze-23. Doskonalili umiejętności na licznych kursach i szkoleniach, m.in.: dla operatorów wyrzutni Javelin, operatorów bezzałogowych statków powietrznych, operatorów systemu amunicji krążącej WARMATE. Uczestniczyli także w szkoleniach z medycyny pola walki, obrony budynków, prowadzenia walki w okopach, czy w terenie zurbanizowanym.

Lubelska Brygada OT dynamicznie rozwija również koncepcje wykorzystania potencjału zwierząt w wojsku. Z powodzeniem realizuje projekt wykorzystania koni do transportu ludzi, sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego. Sekcja konna 2 LBOT zrealizowała kilka szkoleń jeździeckich w ramach budowania dodatkowych zdolności. Równie prężnie rozwija się projekt wykorzystania psów w ramach Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej K9. Obecnie grupa liczy 17 certyfikowanych nawigatorów, a żołnierze z GPR K9 regularnie podnoszą swoje kompetencje, uczestnicząc w różnych szkoleniach, m.in. ze Strażą Pożarną i Strażą Graniczną.

Inwestowanie we współpracę międzynarodową

Rok 2023 był intensywny również pod względem współpracy międzynarodowej. Odbyły się, m.in. dwie wizyty partnerów ze szwedzkiej Gwardii Krajowej Hemvärnet, z którą 2 LBOT rozwija współpracę od 2018 r. W marcu 2023 r. Dowództwo WOT gościło generał dyw. Laurę  Swaan Wrede – dowódcę Hemvärnet, a we wrześniu w Lublinie odbyło się spotkanie ze szwedzką delegacją, podczas którego wypracowano plan dalszej współpracy.

Z kolei sekcja konna 2 LBOT rozwija współprace szkoleniową z Pułkiem Kawalerii Armii Brytyjskiej The Royal Lancers. Lubelscy terytorialsi mieli również kilkakrotnie okazje szkolić się pod okiem Amerykanów, m.in. z medycyny pola walki, taktyki w rejonie zabudowanym czy obsługi wyrzutni Javelin.

Wspieranie wszystkich obywateli

Zgodnie z mottem terytorialsi są „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko”. Często to właśnie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej jako pierwsi udzielają wsparcia i pomocy poszkodowanym i potrzebującym.

Misją działania terytorialsów jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Swoim przygotowaniem, wyszkoleniem i podejmowanym działaniem, każdego dnia pokazują, że z powodzeniem wywiązują się z tej misji. Żołnierze WOT są zawsze gotowi do działania i zawsze blisko swoich lokalnych społeczności. Jedną z wielu form zaangażowania są również akcje HDK na rzecz osób potrzebujących. W minionym roku lubelscy terytorialsi hojnie podzielili się swoją krwią – oddali łącznie około 430 litrów tego cennego płynu.

(Źródło: WOT)

2 komentarze

  1. Przynajmniej wiedzą za co żołd dostają.
    A jak myślą, że łaskę nam robią, że go biorą, to są w błędzie.

  2. I to by było na tyle. Temu państwu już dziękujemy.

Dodaj komentarz

Z kraju

Sport