W najbliższy piątek ulicami Lublina przejedzie Antysmogowa Masa Krytyczna

2018-02-20_18-05

Jak co miesiąc lubelscy rowerzyści przejadą ulicami naszego miasta. Miłośnicy jednośladów wyruszą w najbliższy piątek o godzinie 18 z Placu Litewskiego w trasę Antysmogowej Masy Krytycznej.

 

Trasa liczyć będzie ok. 10 km, rowerzyści przejadą m.in. obok stacji pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przy ul. Obywatelskiej. Przejazd rowerzystów zakończy się przy Ratuszu. Tym razem rowerzyści zwrócą uwagę na problem dotyczący nas wszystkich – problem smogu.

By być świadomym tego, czym na co dzień oddychamy, niech posłużą poniższe dane.

Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Według szacunków Komisji Europejskiej z powodu zanieczyszczenia powietrza każdego roku przedwcześnie umiera ok. 42 000 mieszkańców Polski. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że każdego roku zanieczyszczone powietrze przyczynia się w Polsce do śmierci 43 tys ludzi. Dla porównania: każdego roku w Polsce w wypadkach ginie ok. 3300 osób.

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest „niska emisja” (nazwa pochodzi od niskich kominów, nie od niskiego poziomu zanieczyszczeń!), czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Sytuację dodatkowo pogarsza spalanie złej jakości węgla w urządzeniach nie spełniających żadnych norm emisji spalin.

Strefa Aglomeracji Lubelskiej pod względem zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2,5 oraz rakotwórczym benzo(a)pirenem zaklasyfikowany jest do klasy C – powyżej poziomu dopuszczalnego.

W roku 2016 było w Lublinie 40, a w roku 2015 – 66 dni z przekroczeniem dopuszczalnego średniodobowego stężenia PM 10, które wynosi 50 μg/m3. Prawo dopuszcza tylko 35 przekroczeń rocznie. Dla roku 2017 już w październiku wyczerpany został cały roczny limit przekroczeń (do końca października odnotowano 38 dni z przekroczeniami). A zdarzają się takie epizody jak noc z 27 na 28 stycznia 2017, kiedy stężenia 1-godzinne osiągały 400 μg/m3 i były najwyższe w Europie.

MK_02_2018

2018-02-20 19:59:48
(fot. nadesłane)