Czwartek, 25 kwietnia 202425/04/2024
690 680 960
690 680 960

Żołnierze WOT będą szkolić leśników. „Podniosą potencjał obronny Polski” (zdjęcia)

Znają doskonale tereny leśne, ich codziennością są partole najdalszych zakamarków lasów i borów, a co najważniejsze przeszkoleni wspólnie z Terytorialsami, profesjonalnie i w sposób systemowy podniosą potencjał obronny Polski. Przed 1939 rokiem szkolenia z Przysposobienia Wojskowego Leśników były prowadzone regularnie i dzięki temu mogli oni wykazać się dużą skutecznością w trakcie II wojny światowej.

27 kwietnia br., w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych Plaskoszu koło Tucholi podpisano porozumienie pomiędzy Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, reprezentowanym przez gen. broni Wiesława Kukułę a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, reprezentowaną przez pana Józefa Kubicę – p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnej i skutecznej realizacji wspólnych zadań WOT i Służby Leśnej.

Generał Kukuła podkreślił:

– Z punktu widzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, porozumienie jest niezwykle istotne z trzech powodów. Pierwsze to znaczenie strategiczne, musimy budować państwo silne i odporne, wydarzenia na wschodzie pokazują, że jesteśmy w stanie zbudować tę siłę tylko razem współdziałając i łącząc wysiłki z Lasami Państwowymi, pomnażając swoje zdolności. Drugi wymiar to operacyjny – lasy są terenem prowadzenia działań i konfliktów zbrojnych, tereny zielone  czyli zielona taktyka, musimy mieć w nich kontrolę, trzeci wymiar to szkolenia. Lasy mają potężne zasoby, kapitał ludzki, to wspaniali ludzie skupieni w służbie leśnej, staramy się tutaj wnieść wartość dodaną do szkolenia.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, pan Józefa Kubica, widzi we współpracy z WOT niezwykle ważny aspekt podniesienia potencjału obronnego naszej Ojczyzny:

– To ważny dzień – sięgając pamięcią współpraca Lasów z wojskiem to jeszcze czasy  przedwojenne, podpisano wtedy z wojskiem porozumienie o przysposobieniu wojskowym. Już wtedy było wiadomo co to znaczy zagrożenie i nacjonalizm. Z racji wydarzeń na Ukrainie przyspieszyliśmy decyzje o szkoleniu i współpracy. To będą strzelnice, renowacja ich, wykorzystanie i szkolenia tam całego społeczeństwa, żołnierzy i leśników.

Porozumienie wykorzystuje cały szereg uprawnień i obowiązków obronnych służby leśnej i buduje system szkolenia leśników na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Wzmocni także zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej, przygotuje  leśników z jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej do współdziałania w różnych stanach gotowości obronnej państwa, a także w zakresie edukacji patriotyczno-obronnej i ekologicznej społeczeństwa.

Przyczynkiem do rozpoczęcia procedury zawiązania ścisłej współpracy między Dowództwem WOT a Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, była potrzeba wykorzystania ogromnego potencjału obronnego jaki drzemie w pracownikach Lasów Państwowych. W czerwcu 2021 zakończył się w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu k. Tucholi, pierwszy pilotażowy kurs, który pokazał potrzeby szkoleniowe.

Kurs autorski, przygotowany przez instruktorów Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, zapoznał Leśników z wyposażeniem wojskowym, wykorzystaniem broni długiej i krótkiej, taktyką, szkoleniem saperskim czy łącznością. W czasie szkolenia żołnierze realizowali zajęcia z zakresu strzelania, medycyny pola walki, topografii oraz podstaw inżynierii wojskowej i saperstwa. Kurs wykorzystywał infrastrukturę Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu, był pierwszym elementem budowania systemu szkolenia leśników na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Żołnierze WOT będą szkolić leśników. „Podniosą potencjał obronny Polski” (zdjęcia)

Żołnierze WOT będą szkolić leśników. „Podniosą potencjał obronny Polski” (zdjęcia)

Żołnierze WOT będą szkolić leśników. „Podniosą potencjał obronny Polski” (zdjęcia)

Żołnierze WOT będą szkolić leśników. „Podniosą potencjał obronny Polski” (zdjęcia)

Żołnierze WOT będą szkolić leśników. „Podniosą potencjał obronny Polski” (zdjęcia)

(fot. źródło WOT)

18 komentarzy

  1. „Partole” „partole” …. ; )

  2. starych dziadków z LP beda szkolic? XDD rzeczywiscie podniesie sie ale predzej $$$ XDD

Z kraju