Czwartek, 18 kwietnia 202418/04/2024
690 680 960
690 680 960

Wyremontują drogę wojewódzką nr 837 Piaski – Sitaniec. Zapowiedziano przebudowę 42 km trasy

Kilkaset osób podpisało się pod petycją na temat poprawy stanu nawierzchni a tym samym bezpieczeństwa użytkowników na drodze wojewódzkiej nr 837, która łączy Piaski z Sitańcem. Zapadła decyzja, że trasa zostanie wyremontowana.

Na ostatniej sesji radni Sejmiku Województwa Lubelskiego podjęli uchwałę na temat remontu drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski – Żółkiewka. W październiku mieszkańcy gminy Rybczewice zwrócili się bowiem do Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o podjęcie działań w sprawie tej trasy. Pod petycją podpisało się prawie 400 osób.

Jak wskazali mieszkańcy, stan nawierzchni oraz pozostałych elementów drogi, takich jak pobocza i urządzenia odwadniające, znacząco odbiega od standardów technicznych. Przez to nie tylko obniżony jest komfort jazdy, lecz przede wszystkim niekorzystnie wpływa to na bezpieczeństwo użytkowników. Z powodu źle wyprofilowanych łuków, zbyt wąskiej jezdni czy też naderwanych bądź zawyżonych poboczy dochodzi do niebezpiecznych sytuacji które niejednokrotnie kończą się kolizjami. Zwłaszcza, że trasa jest kręta i przez teren o urozmaiconej rzeźbie.

Kolejną sprawą jest to, że z uwagi na teren typowo rolniczy, drogą tą porusza się wiele maszyn rolniczych o dużym obciążeniu, zaś nośność jezdni nie jest do tego dostosowana. Przez to droga z roku na rok traci swoje walory użytkowe, jezdnia jest coraz bardziej nierówna i wyboista, odwodnienie nie spełnia swojej roli, a krawędzie jezdni są nadszarpnięte. Do tego dochodzi stan poboczy, co zwłaszcza w czasie roku szkolnego, kiedy organizowany jest dowóz dzieci do szkół, utrudnia bezpieczne poruszanie się pieszych. Zwrócono też uwagę, że odcinki drogi obsługujące miejsca i obiekty użyteczności publicznej są niewystarczające oznakowane.

Urząd Gminy w Rybczewicach podkreślił, że choć nie jest zarządcą tej drogi, to przez ostatnie lata podjął wiele działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa na tej trasie. Partycypował w kosztach związanych z udrożnieniem rowów, zakupione zostały przez gminę przepusty, które zamontowano w miejscowościach Wygnanowice, Stryjno Pierwsze i Stryjno-Kolonia, ponadto w trosce o bezpieczeństwo pieszych i mieszkańców gminy wykonana została dokumentacja projektowa na budowę chodnika na odcinku najbardziej uczęszczanym przez pieszych w miejscowościach Rybczewice Pierwsze i Rybczewice Drugie. Gmina wykonała również dokumentację projektową na zatokę postojową przy zespole szkół w Rybczewicach Pierwszych. Jednak do chwili obecnej żadna z tych inwestycji nie została realizowana.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wyjaśnia, że rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 jest rekomendowana do realizacji w ramach przyszłej perspektywy finansowej na lata 2021 –2027 w oparciu o projekt Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego. Na dzień dzisiejszy nie są jednak znane warunki finansowania tego typu przedsięwzięć jak również kwota alokacji przeznaczona na tego typu działania. Dopiero po ich ustaleniu dokonana zostanie analiza zgłaszanych przedsięwzięć pod kątem możliwości finansowania.

Niezależnie od tego podjęto jednak decyzję o wykonaniu rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 837 na odcinku 42 km od Gardzienic do Nielisza i zostało to zgłoszone do Krajowego Planu Odbudowy w ramach projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej do sieci TEN-T poprzez rozbudowę dróg wojewódzkich”. Z kolei Zarząd Województwa Lubelskiego został zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do pozyskania środków na ten cel i realizacji zadania w kolejnych latach. Do czasu wykonania rozbudowy trasy, Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie przeprowadzał kompleksowe remonty cząstkowe oraz wszelkie prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg, aby bezpieczeństwo użytkownikom tej trasy było cały czas zapewnione.

(fot. DW837 odcinek Wygnanowice-Żółkiewka)

8 komentarzy

  1. Lepiej by było gdyby wyremontowano ul Romera i Nalkowskich. Droga nad zalew Zambrzycki to dziura na dziurze. WSTYD!!!

  2. Nalkowskich maja remontowac kompleksowo.

  3. Wreszcie. Najgorsza droga w regionie

  4. Może i wyremontują, ale nie drogę Piaski – Sitaniec, tylko kawałeczek drogi Piaski – Sitaniec.

    • Można by wnioskować z tytułu,że to droga na Zamość ? ja bym jednak poszedł dalej i stwierdzam, że to droga Piaski – Szczebrzeszyn

Z kraju