Lubelskie Spotkania z Przyrodą: Roztoczańska Przygoda z Konikiem Polskim

W sobotę 6 sierpnia w Zwierzyńcu oraz we Floriance odbędzie się szereg wydarzeń zorganizowanych przez Roztoczański Park Narodowy w ramach Lubelskich Spotkań z Przyrodą. Tematem przewodnim będzie konik polski.

Zwierzyniec
2022-08-06, 09:00

Lubelskie Spotkania z Przyrodą to kampania edukacyjna, za pośrednictwem której postanowiono wypromować potencjał przyrodniczy naszego regionu, uwrażliwić społeczeństwo na kwestie ochrony środowiska, a także zachęcić do odwiedzania Roztoczańskiego i Poleskiego Parku Narodowego, siedemnastu parków krajobrazowych oraz innych obszarów chronionych.

Roztoczańska przygoda z konikiem polskim to plenerowe wydarzenie edukacyjne organizowane przez Roztoczański Park Narodowy przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Dni Otwartych RPN w Zwierzyńcu.

Celem przedsięwzięcia jest promocja Roztoczańskiego Parku Narodowego jako instytucji odpowiedzialnej za ochronę i zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Lubelszczyzny oraz popularyzacja aktywnej edukacji i turystyki na Roztoczu, które jest jednym z najciekawszych i najatrakcyjniejszych przyrodniczo regionów województwa lubelskiego.

(fot. materiały organizatora)

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)